מלכ"רים

רשות המסים: 12% מהמלכ"רים בי-ם לא רשמו הכנסות כדין

רשות המסים: 12% מהמלכ"רים בי-ם לא רשמו הכנסות כדין

במהלך בדיקה מדגמית של רשות המסים על עמותות ומוסדות ללא כוונות רווח, נמצאו תרומות והכנסות שלא דווחו• בעמותה המקיימת מפגשים בין יהודים וערבים, לא נרשמה תרומה של כ- 197,000 שקלים • בעמותה המנהלת גני ילדים