מחסומים

רגיעה? המשטרה הסירה מחסומים בירושלים

רגיעה? המשטרה הסירה מחסומים בירושלים

בהתאם להערכות המצב המבצעיות המתקיימות במחוז ירושלים בשיתוף גופי בטחון נוספים, במהלכן מתבצעת הערכת מצב מדוקדקת של המציאות הבטחונית ברחבי המחוז נבחנת, בין היתר, מידת הרלוונטיות של מענים טקטיים שונים בשטח אל מול פוטנציאל האיום,

הוסר החשש לחדירת מפגע בשרון

הוסר החשש לחדירת מפגע בשרון

מחסומי הפתע שהוצבו באזור השרון, בגין התראה חמה על מפגע שמסתובב באזור, הוסרו בעקבות מעצר החשוד בידי המשטרה. בעקבות מידע שהגיע למשטרה דרך השב"כ אודות מחבל באזור השרון, הוקפצו כוחות גדולים והוצבו מחסומים בסביבה. המשטרה