מוגבלים

עוד 55,000 זכאים • בעל מוגבלות? המענקים אושרו

עוד 55,000 זכאים • בעל מוגבלות? המענקים אושרו

ועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים הכוללת שורת הקלות לקבלת 'מענק עבודה', לבעלי מוגבלות ולציבור העצמאים • עלות המהלך נאמד ב-130 מיליון ₪