לשכת המסחר

"עודף רגולציה" •  נמצא האשם בעליית המחירים והריכוזיות במשק הישראלי

"עודף רגולציה" • נמצא האשם בעליית המחירים והריכוזיות במשק הישראלי

לאור הרפורמות המהותיות בתחום התקינה ערכה לשכת המסחר תל אביב והמרכז כנס מיוחד במהלכה הוצגו הרפורמות באופן מקיף על ידי נציגי הממשלה הרלוונטיים ונציגי איגוד לשכות המסחר • נשיא הלשכה: "המונופול של מכון התקנים חוסם