ילד מחבל

אמרתי את מה שראיתי שם. אבל אמרתי… די…

אמרתי את מה שראיתי שם. אבל אמרתי… די…

עורכי דינו של המחבל אחמד מנאסרה, שולחים רמיזות לעבר בית המשפט "מבחן אמיתי לרשות השופטת בכל הקשור לאובייקטיביות ונקיון הכפיים" • תיעוד החקירה: "אני לא זוכר, זה אני, אמרתי את מה שראיתי אבל אני לא