חברת GVK

תכנית מענקים והלוואות לעידוד התייעלות אנרגטית

תכנית מענקים והלוואות לעידוד התייעלות אנרגטית

חסכון של עד 70% בהוצאות החשמל: "GVK פתרונות קירור" באסיפה השנתית של איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל • איגוד חברות אנרגיה ירוקה בישראל נוסד בשנת 2009 כעמותה רשומה שמטרתה "עידוד ייצור חשמל ממקורות מתחדשים בישראל בקידום מדיניות