השבעה

"מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות" • הגר"מ שטרנבוך נגד הפיכת הכותל לאתר לאומי

"מחללים את קדושת המקום ומשביעים שם חיילים וחיילות" • הגר"מ שטרנבוך נגד הפיכת הכותל לאתר לאומי

זה שנים רבות שראשי השלטון מנסים לרוקן את הכותל מקדושתו ולהפכו לאתר לאומי ולמרכז כפירה • לא פלא שגם ראשי השלטון באמריקה רואים בכותל כמקום הנתון במחלוקת עם הישמעאלים על בעלות המקום • הלב כואב