בנייה

הוועדה אישרה: 10,000 דירות חדשות בבני ברק

הוועדה אישרה: 10,000 דירות חדשות בבני ברק

הוועדה לתכנון ובניה במחוז תל אביב אישרה תכנית מתאר חדשה לבני ברק במסגרת יבנו עשרת אלפים דירות חדשות ב-25 שנים הקרובות • בנוסף ממליציה הוועדה על שיפור ותכנון מחדש של התחבורה הציבורית בעיר