בועינה נוג'ידאת

נתפס והושמד: רבע טון בשר שלא ראוי למאכל

נתפס והושמד: רבע טון בשר שלא ראוי למאכל

בפעילות משותפת למשטרת ישראל ומשרד החקלאות נתפס והשומד רבע טון בשר שלא ראוי לאכילת אדם ונשחט בצורה לא חוקית • עשרות אלפי שקלים הוטלו בגין עבירות מס ושחיטה לא חוקית.