אלעד צדיקוב

זעזוע: עמותה לנזקקים חילקה נבילות וטריפות

זעזוע: עמותה לנזקקים חילקה נבילות וטריפות

עמותה פרטית, שעבדה בשליחות אגף הרווחה בעיריית הרצליה, חילקה בשר נבילות וטריפות לנזקקים ורק לאחר התערבותו של חבר מועצת העיר הרצליה, אלעד צדיקוב, הופסקה החולקה • צדיקוב: "אירוע מזעזע; חוסר תשומת לב שגובלת ברשלנות פושעת"