אלי ויזל

העד האחרון • אלי ויזל בראיון אחרון

העד האחרון • אלי ויזל בראיון אחרון

"אי-אפשר לתאר משפחה יהודית, חברה יהודית, ללא לימוד", כך יצא חוצץ הסופר אלי ויזל ז"ל שנפטר השבוע כנגד רדיפת לומדי התורה בישראל, בראיון האחרון לחייו שהעניק ל"קו עיתונות" • ויזל, לא הרפה בכל

הראיון האחרון של הסופר אלי ויזל ז"ל

הראיון האחרון של הסופר אלי ויזל ז"ל

"העם היהודי לא יוצא למלחמה נגד שונאיו. הדרך היחידה להילחם באנטישמיות היא הרצון, העקשנות, הדבקות להישאר יהודי. נגד הרצון הזה אין לאנטישמי הגדול ביותר נשק", אמר הסופר אלי ויזל ז"ל בראיון האחרון שהעניק למוסף החג