הרב שמואל רבינוביץ

"מה שאתה רוצה, תן לאשתי" • רב הכותל

"מה שאתה רוצה, תן לאשתי" • רב הכותל

רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ מלקט פניני חכמה בעקבות הפרשה • וגם מספר על איש העסקים שמצא בחוכמתו את הדרך לשמר את ירושתו לאשתו כששליח הצוואה נחשד בעיניו על תאוות בצע

כל איש ידבנו ליבו • ראש הישיבה שקושש מטבעות

כל איש ידבנו ליבו • ראש הישיבה שקושש מטבעות

פרשת תרומה העוסקת בבנין המשכן פותחת במילים: "ויקחו לי תרומה מאת כל איש ידבנו ליבו תקחו את תרומתי". עוד בטרם הצבת היעד והמטרה של הקמת המשכן כבר מצטווים בני ישראל לתרום ולהביא מכספם ומרכושם. רק

צעדים קטנים ואישיים בדרך לשלימות

צעדים קטנים ואישיים בדרך לשלימות

במדרש רבה מסופר על רוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר: "מי רוצה לקנות סם חיים?" רבי ינאי ישב בביתו ושמע את קולו של הרוכל. אמר לו: "בוא עלה לכאן ומכור

הכנסת אורחים של אברהם אבינו

הכנסת אורחים של אברהם אבינו

יש להבין מדוע הצטער אברהם, חום היום השאיר את עוברי הדרכים בבית, כך שאין כלל אורחים שצריכים להכניסם הביתה, ועל מה יש להצטער? הרי מצוות הכנסת אורחים היא חסד עם הזולת, ואם הוא לא צריך

הבישוף ש'לא ידע' – נרצח ● זאת חוקת התורה

הבישוף ש'לא ידע' – נרצח ● זאת חוקת התורה

למה לבטל את ה'הבנה' ומתי בכלל נולדה 'טומאת מת'? ● מדוע רצחו המוני הגויים את הבישוף שרק החל את הווכוח אותו יזם מול יהודי כפרי פשוט? ● מחטאו של אדם הראשון ועד ל'אפר פרה אדומה',