הרב זמיר כהן

אינו מסוגל היום לשלוט בכעסו עד כדי השלכת חפצים או שבירתם

אינו מסוגל היום לשלוט בכעסו עד כדי השלכת חפצים או שבירתם

אחת המידות הקשות ביותר לתיקון, ביחס לשאר המידות, היא מידת הכעס. הכעס המתלהט משבש את החשיבה השפויה ונועל באותה שעה את שערי שיקול הדעת, עד שהכועס עלול שלא לשלוט בעצמו ולבצע ללא מחשבה פעולות קשות

הילד היהודי זיהה את פינת המסתור וזכה בפרס המלך

הילד היהודי זיהה את פינת המסתור וזכה בפרס המלך

הנה דברי ה"פלא יועץ" בלשונו המיוחדת אודות השמחה בתורת ישראל: "וכבר כתבו גורי [תלמידי] האר"י ז"ל, שבאומרו 'ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת', וכן באומרו 'עלינו לשבח לאדון הכל, שלא