הרב זמיר כהן

הסקרנות שדוחפת להציץ בכל מה שמפתה

הסקרנות שדוחפת להציץ בכל מה שמפתה

האדם סקרן מטבעו. נמשך הוא להביט או להרהר במה שאינו שגרתי ובפרט במה שהוא מפתה וייצרי. ואף על פי שאם יתבונן במחשבתו בתוצאת הבטה זו, יבין שעתיד הוא להינזק ממנה, משום שהראיה וההרהור יוצרים גירוי

בריאות הנפש: מדוע אנו סובלים?

בריאות הנפש: מדוע אנו סובלים?

מדוע אנו סובלים מקשיים נפשיים, ואיך ניתן להתגבר עליהם? "איני מבין למה הרב שלחכם אלי, הלא ה' יתברך עושה עמי רק טוב ולא אירע לי דבר רע מימי..."

אינו מסוגל היום לשלוט בכעסו עד כדי השלכת חפצים או שבירתם

אינו מסוגל היום לשלוט בכעסו עד כדי השלכת חפצים או שבירתם

אחת המידות הקשות ביותר לתיקון, ביחס לשאר המידות, היא מידת הכעס. הכעס המתלהט משבש את החשיבה השפויה ונועל באותה שעה את שערי שיקול הדעת, עד שהכועס עלול שלא לשלוט בעצמו ולבצע ללא מחשבה פעולות קשות

הילד היהודי זיהה את פינת המסתור וזכה בפרס המלך

הילד היהודי זיהה את פינת המסתור וזכה בפרס המלך

הנה דברי ה"פלא יועץ" בלשונו המיוחדת אודות השמחה בתורת ישראל: "וכבר כתבו גורי [תלמידי] האר"י ז"ל, שבאומרו 'ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת', וכן באומרו 'עלינו לשבח לאדון הכל, שלא