האדמו"ר מסתרי חיים

שתיה מופרזת וסכנותיה

שתיה מופרזת וסכנותיה

'משנכנס אדר מרבין בשמחה' זו הלכה פסוקה שחייב האדם להגביר את כוחות השמחה שבקרבו, היות ועם ישראל נגאל מגלות בבל וחזר לארץ ישראל לבנות את בית המקדש השני, עוד סיבה להגברת השמחה והיא הכנה שמכינים

ההבדל בין יין משמח ליין משכר

ההבדל בין יין משמח ליין משכר

משנכנס אדר מרבין בשמחה ובשנה מעוברת השמחה כפולה ומכופלת, בהלכות פורים ידוע שיש ענין בשתיית יין עד דלא ידע, כלומר עד שהיין ישמח אותו כל כך שיהיה מחוסר דעת, או ליתר דיוק חסר רציונאל. חז"ל

ראש השנה לאילנות

ראש השנה לאילנות

כידוע מה שקורה באור עולם קורה כמותו גם בכדור הארץ ומה שקורה בכדור הארץ קורה כמותו באדם. היות שהתורה השוותה בין האדם לעצים לכן ראש השנה לאילנות הינו סוג של ראש השנה לאדם עצמו. ראש

שלושת המעגלים

שלושת המעגלים

ספר יצירה מחלק את המציאות הכללית מאין סוף עד אחרון הנבראים לג' חלקים אותם הוא מכנה בשם עולם שנה נפש, העולם מקביל ליקום לכוכבים ונפש לחיים בתוך האטמוספרה של כדור הארץ. כאשר מתבוננים בשלושה מעגלים

סגולת הצמחים – עין בספר יצירה

סגולת הצמחים – עין בספר יצירה

כתב הראב"ד פרק א' בספר יצירה והניח יסוד מיסודי הבריאה והוא שלכל צמח וצמח יש מלאך אחד שמכה בו ואומר לו גדל. אם נחבר לכאן דברי האר"י החי שכל אור הוא מלאך אז מובנים דברי

סגולת הזעתר

סגולת הזעתר

האזוב המקראי מובא רבות בתנ"ך וכן בתורה שבעל פה, אחת הדוגמאות הינה שמזים אותו על האדם לטהר אותו. בזוהר הקדוש מובא שבכוחו של אזוב הצומח בהרים בין הסלעים כגון בהרי ירושלים בכוחו לרפא עשרות מחלות

מתי קודמת דעת הרופא לדעת הרב?

מתי קודמת דעת הרופא לדעת הרב?

המשנה באבות אומרת "הטוב שברופאים לגיהנום" ובפרק תהילים מזמור שיר ליום השבת כתוב "איש בער לא ידע", שתי אמירות אלו משלימות זו את זו, כיצד? בהלכות יום כיפור כאשר קובעים מתי אדם יכול לשבור את

האור שמחיה וחלילה גם ההיפך

האור שמחיה וחלילה גם ההיפך

החמצן נקרא אויר ואויר הן אותיות אור יו"ד, אור זה שנכנס ויוצא דרכנו - בכניסתו מחיה ומזין כל תא בגופנו וביציאתו נושא החוצה מגופנו את חלק המוות והוא הפחמן

גילוי האור, מול נרות החנוכה

גילוי האור, מול נרות החנוכה

שמו של החודש שמאיר לנו כעת הינו כסליו שעולה בגימטריה מאה פעמים כ"ו שהם כידוע עשר פעמים עשר, שמורים על שלמות עשר ספירות עם עשר ספירות פרטיות שלהן כפול שם הוי"ה ב"ה העולה למנין כ"ו.

המאור שבה: לקראת חנוכה

המאור שבה: לקראת חנוכה

חנוכה תיכף יחזור להאיר את לבבות עמך בית ישראל. ילדים בכלל אוהבים את זה החג היות והמנהג הוא ליתן מעות חנוכה וכן כולם יחד, ההורים עם הילדים, יושבים סביב החנוכיה ומוארים ממנה. האור של הנרות

אור החנוכה וסתרי החיים

אור החנוכה וסתרי החיים

אורות חנוכה מאירות לפניה ואחריה. כתוב במשנה שכל בתי ירושלים היו מאירים מאור המנורה שהייתה בבית המקדש, שבע קנים היו לה, אחד באמצע ושלושה מכל צד, כל הלהבות שבצדדים היו נכפין אל הנר המערבי, אל

חורבן ובניין: חמישה חלקים בנשמה הפנימית

חורבן ובניין: חמישה חלקים בנשמה הפנימית

כל תקופה בשנה מביאה עמה בשורה, בכל בשורה ישנם שני צדדים – האחד חיובי והשני שלילי, האיזון ביניהם הינו המצב שבו נחים בני האדם ויכולים להתעלות ולקשר עצמם באורות עליונים. היות ובחודש כסלו זכינו לנס

תהליכים של שינוי מצבי צבירה

תהליכים של שינוי מצבי צבירה

אחד היסודות הגדולים והעמוקים והחזקים עליהם העולם עומד הינו חוק שימור האנרגיה. חוק זה מתאר מצב טבעי מתוך ניסוי והתבוננות שבעצם שום דבר אינו הולך לאיבוד, רק משנה מצב צבירה, לדוגמה שמחממים מים למצב רתיחה,

חום הגוף והליחה: סתרי חיים

חום הגוף והליחה: סתרי חיים

חום הגוף הינו אחד הדברים החשובים ביותר לזכות לחיות. כאשר חלילה וחס חום הגוף עולה על ארבעים ושתים מעלות או יורד למטה משלושים וחמש מעלות צלזיוס – האדם נפטר לבית עולמו. היות ונושא זה חשוב

נמלטו מהנאצים לזרועות החורף

נמלטו מהנאצים לזרועות החורף

תקופת החגים עברה חלפה וב"ה הותירה אוירה רושם וברכת "חורף בריא". כאשר מתבוננים על התנהגותם של חיידקים, נמצא שקור הורג אותם ואילו חום מרבה את מושבותיהם, נכון לומר שמעל חום מסוים הם נהרגים גם כן,

לשמור ולבודד: כך נעבור את התקופה

לשמור ולבודד: כך נעבור את התקופה

בראשית היא מילה המסמנת את תחילתה של השנה, כל המתבונן בגרמי השמים שמעל לראשנו בכוכבים כפי שעשה אברהם אבינו רואה שלכל התחלה יש סוף וכל סוף הוא התחלה והכל מתחיל ומסתיים ומתחיל שוב באותה נקודה

לחות הגוף וניסוך המים בסוכות

לחות הגוף וניסוך המים בסוכות

תודה רבה מכל הלב שלוחה מעל גבי עיתונכם לכל העוסקים במלאכה והעומד בראשה, אנשי קול העיר על הבמה הנפלאה שהנכם נותנים לנו להפיץ בקרב ציבור הקוראים את תורת רפואת האור שהינה שילוב וייחוד חכמת ח"ן

הוא חזר בתשובה – ומת

הוא חזר בתשובה – ומת

כתוב 'כי ביום הזה יטהר אתכם מכל חטאותיכם'. בפסוק זה דנו רבים וטובים ומסקנתם לבסוף הינה עצם היום מכפר, כלומר הזכות שלנו היא עצם חיינו ביום הזה, שבלעדיו אין שום יכולת לאדם לעבור ממצב של

אלו הם סימני ראש השנה

אלו הם סימני ראש השנה

בימים שני ושלישי הבאים עלינו לטובה נזכה בעזרת השם להיכנס בשני ימי הדין העיקריים שבכל שנה ושנה, בהם נידונים ונשפטים כל יצורי עולמים מעפר ועד שמים מחשך ועד אור, אין מי שלא עובר לפניו ביום

איילת השחר עולה, שבוע אחרון

איילת השחר עולה, שבוע אחרון

איילת השחר עולה, שבוע אחרון של השנה שעוד מעט תעבור, קרני השמש הנעים במעגלים ונשבע בורא ככל עלמין שלא ישנה יותר את הסדרים – עולות ומאירות את השמים החדשים של שנת תשע"ט, תהיה שנת עשה

מתכוננים לראש השנה: גם באוכל

מתכוננים לראש השנה: גם באוכל

בעוד ימים מספר נזכה בע"ה כאיש אחד בלב אחד להיכנס לשני ימי ראש השנה, כבר ניכר על הבעות פניהם של החכמים סוג של אימת הדין, והם עיני העדה יודעים שכולם עליהם סומכים. כל מקבץ של

אז איך תתכוננו לראש השנה?

אז איך תתכוננו לראש השנה?

אלול ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, הוא החודש האחרון מחדשי הקיץ ועליו נכתב 'ירד דודי לגני', מילים אלו הינן סוד רפואי חשוב שאין כדוגמתו והוא סוד פרחי באך המפורסמים. כידוע שינוי החום שבין שעות

האדמו"ר: הגיע זמן שינוי

האדמו"ר: הגיע זמן שינוי

  אב ראשי תיבות אלול בא, מכאן אתה למד שחודש זה מכין לחודש הבא אחריו, הוא כעין גשר בין חודש תמוז – תחילת הקיץ – לחודש אלול – סיום הקיץ, הוא חודש המסוגל למיצוע, לנוח

האדמו"ר: תקופת אב, חופש ושחרור

האדמו"ר: תקופת אב, חופש ושחרור

תקופת אב הינה עונת החופש, זמן של שחרור משגרה מאד לחוצה ובעיקר תובענית, חברה שתובעת מחבריה לעמוד ולהתאים את עצמם לפרמטרים שהינם או גשמיים מדי – עשיר או כלום, או רוחניים – צדיק או רשע,

הגיע הזמן להתרגל לשינויים

הגיע הזמן להתרגל לשינויים

הזכרנו כאן את סגולת חודש אב שהינה התחלה וסוף, זהו חודש מסוגל מאד ליישוב הדעת, עשיית חשבון הנפש, קבלת החלטות חדשות ויציאה לדרך חדשה. החודש הזה גם בא לבשר לנו על שינויים שאנו צריכים לעבור