מירי שניאורסון

"לא מספיק רק להשקיע בקירוב רחוקות" • צריך להשקיע גם ביום שאחרי

"לא מספיק רק להשקיע בקירוב רחוקות" • צריך להשקיע גם ביום שאחרי

קורח חלק על הכהונה אבל מחלוקתו הייתה על הקב"ה ומכאן עונשו החמור. אבל בכל זאת, שאלתו ההגיונית לכאורה, מהדהדת בימינו אלו. זה חשוב לעסוק בקירוב רחוקים, אבל לא פחות חשוב לא להרחיק קרובים

את התורה מקבלים בלי אגו

את התורה מקבלים בלי אגו

רגע לפני מתן תורה אנו לומדים את פרשת במדבר כדי להזכיר לנו שהתורה ניתנה במקום הפקר וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול. וכדי שנשים את עצמנו כהפקר ונבטל את האנוכיות שלנו על מנת לזכות ל"אנכי ה'

חילולי השבת וההמון שישן על הכביש במירון // מירי שניאורסון

חילולי השבת וההמון שישן על הכביש במירון // מירי שניאורסון

בימים בהם חוזרים ונשמעים קולותיהם של אלה שמנסים לכפות עלינו חילון במרחב הציבורי, קיטורים ותלונות על יום לימודים בל"ג בעומר כדי למנוע חילול שבת המוני, מירי שניאורסון בוחרת לחזור לעבר, לימים בהם ניתן היה לחנות

מירי שניאורסון וריקי לוי מתפלפלות: האם להקדים הנקיונות לפסח?

מירי שניאורסון וריקי לוי מתפלפלות: האם להקדים הנקיונות לפסח?

בעד מירי שניאורסון -מרצה, מנחה ויועצת עסקית זריזים מקדימים "מצווה על כל אחד ואחד שילמד הלכות הרגל קודם הרגל, עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה". "כל שלושים יום לפני הפסח, טוב להיזהר ולעיין