עוד 55,000 זכאים • בעל מוגבלות? המענקים אושרו

ועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים הכוללת שורת הקלות לקבלת 'מענק עבודה', לבעלי מוגבלות ולציבור העצמאים • עלות המהלך נאמד ב-130 מיליון ₪

ח"כ משה גפני. צילום: דוברות ועדת הכספים
ח"כ משה גפני. צילום: דוברות ועדת הכספים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון, ורשות המסים בעניין הקלות לקבלת 'מענק עבודה' לטובת משפחות חד הוריות, בעלי מוגבלות וציבור העצמאים, זאת במטרה לשפר את מצבן הכלכלי. להצעת החוק הממשלתית מוזגו הצעות החוק הפרטיות של חברי הכנסת משה גפני, מיקי לוי, אורי מקלב, אלי אלאלוף ורחל עזריה. המהלך עתיד להגדיל את מספר הזכאים מקרב אוכלוסיות אלו בכ-55,000 איש ועלותו נאמדת ב-130 מיליון ₪.

בעקבות עבודה מעמיקה שנעשתה ברשות המסים, גובשה הצעת החוק שתרחיב את הזכאות בקרב האוכלוסיות הללו ותקל עליהן באופן משמעותי את קבלת המענק. התיקונים המוצעים בחוק עתידים לחול על מענקים שישולמו בגין שנת המס 2016 ואילך והם ביטוי למדיניות לעידוד תעסוקה ולתמיכה בעובדים בעלי הכנסות נמוכות.

עיקרי השינויים שאושרו:
הורה במשפחה חד הורית – הואיל ולמשפחות חד הוריות יש קשיים כלכליים המתבטאים בתחולת עוני גבוהה ביחס למשפחה עם שני מפרנסים, הנובעים בין היתר מעבודתם במשרה חלקית בשל הצורך לטפל בילדים, הוצע במסגרת ההקלות שגובשו עם עמותת "ידיד", להרחיב את טווח ההכנסה החודשית הממוצעת המזכה במענק ובכך לאפשר להם להיות זכאים למענק. השינויים יחולו לגבי כ-35,000 הורים במשפחות חד הוריות, גבר או אישה, שהילדים נמצאים בחזקתם.

* לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו עד שני ילדים, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270 – 9,420 ₪, (במקום 2,060 – 6,220 ₪ ).
* לגבי הורה עובד במשפחה חד הורית שלו שלושה ילדים ומעלה, טווח ההכנסה יורחב ל: 1,270 – 11,500 ₪, (במקום 2,060 – 6,820 ₪).

יובהר כי גובה המענק בפועל יכול להיות שונה מהסכומים המובאים לעיל, עקב קיום הכנסות נוספות שאינן הכנסות משכר עבודה.

בעלי מוגבלות – הוצע לתקן בחקיקה עיוות בחוק ביחס לעובדים בעלי מוגבלות, שנקבע להם שכר מינימום מותאם מכוח "חוק שכר מינימום ", כך שיהיו זכאים למענק גם אם אין להם ילדים ולא מלאו להם 55 שנים בשנת המס. העובדים בעלי המוגבלות יוכלו ליהנות מהמענק גם ברמות שכר הגבוהות הקבועות בחוק ביחס לכלל האוכלוסייה.

עצמאים – צפויים לקבל את המענק במועדים זהים לשכירים, בניגוד למצב כיום, לפיו עצמאים מקבלים את המענק כזיכוי מהמס שלהם בפריסה על פני ארבע שנים ובשנה החמישית, מועברת יתרת המענק שלא קוזזה במהלך 4 שנות המס, בניכוי של 25%. ברשות המסים מעריכים כי השינוי של אופן התשלום לעצמאים מזיכוי ממס כיום להעברה ישירה כמוצע, צפוי להגדיל את אחוזי המימוש למענק עבודה בקרב עצמאים בכ-20,000 עצמאים חדשים. ועדת הכספים אישרה את הצעתו של ח"כ רועי פולקמן, לפיה התשלומים לעצמאים עבור השנים 2012 – 2015 הנובעים מהמצב החוקי הקודם, יוקדמו לינואר 2017, במקום המועד שנקבע בהצעת החוק המקורית ב-15 יולי 2017.

לטובת כלל הזכאים למענק מוצעים, בין היתר, שתי הקלות: האחת – מענק עבודה בסכום הנמוך מ-800 ₪ ישולם בתשלום אחד במועד הראשון הקבוע בחוק ולא בפריסה כמו היום. בנוסף יקוצרו המועדים לקבלת תשלומי מענק עבודה.

לדברי שר האוצר, משה כחלון, "הצעת החוק שאושרה היא ביטוי למדיניות משרד האוצר לצמצם את הפערים החברתיים-כלכליים ולעודד את שילובן של אוכלוסיות אלו במעגל העבודה, תוך מתן סיוע מהמדינה. עלינו לוודא שאנשים היכולים לעבוד, יעשו זאת ויתפרנסו בכבוד".

לדברי מנהל רשות המסים, משה אשר, "רשות המסים פועלת כל העת להגדיל את מספרם של הזכאים הפוטנציאלים, בפרט בקרב אוכלוסיות שנעזרות בכספי המענק, לקיום היום-יומי. לצד זאת, הרשות נוקטת בצעדים רבים ומגוונים כדי להבטיח כי הזכאים למענק אכן יממשו את זכאותם וייהנו ממענק כספי של עד אלפי שקלים בשנה.

השארת תגובה