חבר כנסת, התקזזת? • היזהר מתלונה בוועדת האתיקה

חבר כנסת יוכל להגיש תלונה לועדת האתיקה במקרה שהתקזז עם חבר כנסת נוסף אך ביטל את הקיזוז תוך זמן קצר מהנדרש • ועדת האתיקה מזהירה במכתב לחברי הכנסת: גם הטענה כי הסיעה לא אישרה את הקיזוז לא תסייע

מליאת  הכנסת. צילום: דוברות הכנסת
מליאת הכנסת. צילום: דוברות הכנסת

לא תמיד כדאי להתקזז. בעקבות תלונות שהוגשו לוועדת האתיקה של הכנסת בעקבות תלונות של חברי כנסת על קיזוזים שסוכמו בין חברי כנסת ובסופו של דבר הקיזוזים הופרו מבהירה היום ועדת האתיקה של הכנסת במכתב ששלחה לחברי הכנסת כי חבר כנסת שסיכם על קיזוז וחזר בו תוך זמן שלא מאפשר לחבר הכנסת המקוזז לשוב ולהשתתף בהצבעות הדבר יהווה עילה להגשת קובלנה לוועדת האתיקה נגדו

ועדת האתיקה אף מבהירה כי התלונה שתוגש תהיה נגד חבר הכנסת שביטל את הקיזוז בלא להשאיר זמן מראש ל'התארגנות מחדש' של חבר הכנסת המתקזז "גם הטענה כי סיעתו לא אישרה את ההסכם לא תסייע לו" מזהירה הוועדה במכתב שנשלח היום לחברי הכנסת.

עם זאת מבהירים בוועדת האתיקה כי גם חבר כנסת שהפר את הקיזוז יהא רשאי להצביע על אף שחבר הכנסת עימו סיכם את הקיזוז יכול להגיש נגדו תלונה לוועדה. "הזכות להצביע אינה עומדת כלל לדיון ואין כלל נסיבות אשר יכולות להביא לשלילתה" אומרת החלטת הוועדה שפורסמה בשנת 2011 ומצורפת למכתב שנשלח היום.

השארת תגובה