ממשיך השושלת • הגאון רבי משה סופר שליט"א

בעיצומה של הלוויית אביו, נבחר הגאון רבי משה סופר להמשיך דרך אביו והוכתר לאדמו"ר מערלוי • תלמידיו ומקורביו משרטטים פרופיל של מי שכבר בצעירותו הוטל אל לב ההנהגה עת כיהן כרב הקהילה בבני ברק, בלונדון וכאב"ד של חצר הקודש ערלוי

IMG_1184
IMG_1184

הסתלקותו לגנזי מרומים של כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי רבי יוחנן סופר זצוק"ל, הותירה את חצר הקודש ערלוי אבלה ודוויה. כ"ק האדמו"ר זצ"ל, קומם מחדש את חצר ערלוי לאחר השואה האיומה ומוסדותיה המפוארים הפזורים בארץ ישראל, הם עדות למפעל חייו של האדמו"ר זצ"ל שעל אף שהגיע לארץ ישראל בשנים שלאחר השואה ולאחר שאיבד את מרבית בני משפחתו, נחלץ חושים להקים מחדש את מוסדות החסידות.

אל תוך החלל העצום שהותיר האדמו"ר זצ"ל, נכנס השבוע בנו בכורו הגאון רבי משה סופר שליט"א, שבמהלך ההלוויה הוכתר לממשיך דרכו של אביו וכמי שמהשבוע הנוכחי יכהן כאדמו"ר מערלוי וינהיג את בני עדתו.

האדמו"ר רבי משה סופר שליט"א נולד לאביו האדמו"ר זצ"ל לפני ס"ט שנים ונקרא ע"ש סבו רבי משה סופר שאף הוא נקרא ע"ש סבו מרן החתם סופר זיע"א.

למעשה, האדמו"ר רבי משה סופר הוא דור שישי לשושלת הרבנים צאצאי החתם סופר זיע"א שהיה ראשון השושלת. בנו, רבי אברהם שמואל בנימין סופר בעל ה"כתב סופר" זצ"ל, המשיך את הנהגת אביו בהנהגת יהדות הונגריה והוא היה השני בשושלת. בנו של הכתב סופר, רבי שמעון סופר זצ"ל, שהיה השלישי בשושלת, כיהן כרבה של ערלוי ונספה בשואה בשנת תש"ד בהיותו בן 95. בנו, רבי משה סופר בעל ה"יד סופר" שהיה הרביעי בשושלת, נספה אף הוא בשואה עם מרבית יהדות הונגריה. בנו, רבי יוחנן סופר זצ"ל בעל ה"אמרי סופר" שהסתלק השבוע היה החמישי בשושלת הרבנים למשפחת החתם סופר. מינויו של בנו הבכור, רבי משה סופר שליט"א לאדמו"ר השני של חסידות ערלוי הוא המשיך ישיר והחוליה השישית בשרשרת הרבנות המפוארת של משפחת החתם סופר שהצמיחה מאות גדולי תורה וראשי ישיבות.
במשך כל שנות ההנהגה הרבות, היה בנו הבכור של האדמו"ר זצ"ל, דמות ומופת בקרב קהל חסידי ערלוי. בילדותו למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' בירושלים ובבחרותו למד בישיבת ערלוי. כבר משחר נעוריו ניכר היה בו שעדיו לגדולות. הוא היה ידוע בהתמדתו העצומה בלימוד התורה ובצדקותו הרבה והנהגותיו אשר הפליאו כל רואה.

חסידים שגדלו יחד איתו בתקופת הלימודים בישיבה העידו כי האדמו"ר שליט"א היה לומד במשך שעות רבות ברציפות לצד עבודת התפילה המיוחדת ויראת השמים הטהורה, שהקרינה על כל מי שסביבו.

כשהגיעו לפרקו נישא לבתו של הרבי מסטאניסלב-לונדון זצ"ל ומיד לאחר מכן השקיע מרצו בתורה בכולל האברכים של החסידות. לאחר מספר שנים מונה לרבה של קהילת ערלוי בבני ברק.

בשנות רבנותו הראשונות קנה האדמו"ר רבי משה שם של מנהיג קהילה אשר אוזנו קשובה לכל אחד ומידותיו התרומיות בלטו לעין כל. החסידים, אלו שהיו משכימים קום לתפילת שחרית, ידעו כי בכל יום בשעה 4:00 לפנות בוקר כבר ניתן היה לראות את רבי משה בהיכל בית המדרש כשהוא יושב ולומד בהתמדה וצולל לעומקה של הלכה.

לאחר שנות ההנהגה בבני ברק, עבר רבי משה להתגורר בלונדון סמוך ונראה ללחותנו הדגול. עם הגיעו ללונדון, מונה לכהן כרב קהילת ערלוי, כאשר גם שם הוא מקפיד על סדרי הלימוד והשיעורים אותם מסר כחלק מהרבצת התורה שנטל על עצמו.

לפני כשש שנים, בשנת תש"ע, עבר אביו האדמו"ר זצ"ל אירוע מוחי בעת שהותו בשוויץ. או אז נקרא הבן רבי משה לשוב לארץ ישראל, כדי לעמוד לימין אביו ולסייע בעבודת הקודש של הנהגת החסידות.

זמן קצר לאחר שלקה באירוע המוחי, בצום תענית אסתר, כינס האדמו"ר זצ"ל את כל בני משפחתו מהארץ ומחו"ל, ביניהם גם בנו בכורו, והודיע כי בעקבות תשישות ובשל גילו המופלג הוא החליט להעביר את כל סמכויותיו לבנו הבכור. בכך, האדמו"ר זצ"ל הביע את רצונו כי בנו הגדול רבי משה ימשיך את דרכו, בהנהגת הישיבה והחסידות.

כחצי שנה לאחר מכן ולאחר שנפרד מבני הקהילה בלונדון, לקראת הימים הנוראים, רבי משה עלה חזרה לארץ-הקודש והתיישב בשכונת קטמון, בסמיכות לישיבה. הבן רבי משה, שלא היה מוכר כמעט לחסידים המתגוררים בישראל, נכנס בפועל לניהול המוסדות, והוא עשה זאת ביד רמה, בו זמן שאביו עדיין המשיך בקבלת קהל חסידיו.

בשנים האחרונות, כיהן האדמו"ר שליט"א כאב בית דין וכרב הקהילה, וכל השאלות, הן בענייני הנהגה והן בענייני הלכה היו מונחות על שולחנו להכרעה. במקרים רבים היה מניח האדמו"ר שליט"א את השאלות להכרעתו הסופית של אביו זצ"ל שעל אף שגופו נחלש, רוחו הייתה איתנה. בכך זכה האדמו"ר רבי משה לשימושה שגדול יותר מלימודה כאשר לצד עמקותו ולמדנותו העצומה, זכה לשהות לצד אביו ולסייע בהכרעות הקשות.

בשנים האחרונות, כאשר תש כוחו של אביו האדמו"ר זצ"ל ולא היה עוד בכוחו לערוך את הטישים, או אז מינה את בנו לקיים את הבאטעס בהם השתתפו החסידים וקנו מלוא חופנים קדושה והתעלות רוחנית.

תלמידיו מספרים על אישיות מיוחדת במינה הכובשת כל לב. "לצד פרישותו וגדלותו העצומה בתורה, האדמו"ר שליט"א ידוע בלבביות המתפרצת שלו", סיפר אחד מתלמידיו. "הוא מאיר פנים לכל אדם, מתייחס בנועם וברוגע ואפשר לומר שהוא מושלם בבין אדם לחבירו, ה'מענטשלכקייט' שלו, האנושיות שלו, זה ממש 'חד בדרא'".

תלמידיו מספרים גם כיצד עמדו מולו נפעמים מהיקף ידיעותיו בכל מכמני התורה, בהלכה ובחסידות, בדרש ובפשט. חביבות מיוחדת יש לו לאדמו"ר שליט"א לזקנו בעל החתם סופר, שעל שמו הוא נקרא ואף רואה עצמו כתלמידו ממש. תלמידים מעידים כי האדמו"ר שליט"א יודע בעל פה שו"תים שלמים ודרשות שלמות של זקנו מרנא החתם סופר זיע"א.

דרשותיו של האדמו"ר שליט" עוד בכהנו כרב הקהילה הפכו לשם דבר. בית הכנסת היה מתמלא מפה אל פה, בשל כושרו הייחודי להעביר דרוש הכולל בתוכו פלפול תורני מעמיק המתובל בדברי אגדה, דברי מוסר והלכה בחדא מחתא.

בנו של האדמו"ר שליט"א, הרה"צ רבי שלום צבי סופר, המכהן כרב בית המדרש ערלוי בשכונת עזרת תורה – גוש 80, הוא שעומד כיום לימין אביו שעלה השבוע על כס האדמו"רות. בחסידות מספרים כי מהיום על פיו ישק דבר בשל היותו מעורב בכל ענייני הקהילה.

השארת תגובה