אדלשטיין הובס: הכנסת לא תדיח את אורן חזן

האופוזיציה הצליחה להכשיל את הצעת החוק של הקואליציה שמבקשת לאפשר הדחת סגני יו"ר כנסת • הצעת החוק נפלה ברוב של 7 חברי כנסת מול שישה • סגן יו"ר הכנסת אורן חזן הצביע בעד הצעת החוק אך הוסיף הסתייגות

חבר הכנסת אורן חזן
חבר הכנסת אורן חזן
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

מבוכה לקואליציה וליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין: מליאת הכנסת דחתה בקריאה ראשונה את הצעת החוק שמבקשת להקל על השעייה והעברה של חבר כנסת מכהונתו כסגן יושב ראש כנסת. זאת למרות שההצעה הובאה מטעם ועדת הכנסת וזכתה לתמיכתה של הקואליציה. הצעת החוק נפלה ברוב של 7 חברי כנסת שהתנגדו מול 6 תומכים.

הצעת החוק הזו זכתה לכינוי 'חוק חזן' לאחר שלפי ההערכות נועדה להדיח את חבר הכנסת אורן חזן שלשמו נקשרו מספר תקריות מביכות והשיא היה כשהושעה ממליאת הכנסת למשך כחודש ימים. את הצעת החוק יזם יריבו הפוליטי של חזן, יו"ר ועדת הכנסת ח"כ דוד ביטן.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בבחירת סגנים ליושב ראש הכנסת שוקלת הכנסת שיקולים שונים מאלה שנשקלים בבחירת יושב ראש הכנסת – ובראשם ההסדרים בין סיעות הבית – ואלה אינם נוגעים להתאמתם של המועמדים לתפקיד. הליך זה עלול להביא לבחירה שגויה, שתוצאתה פגיעה בכבודן של הכנסת ושל נשיאות הכנסת; המגבלות המרחיקות לכת הקבועות כיום לעניין השעיה והעברה מכהונה עלולות להותיר על כנה את הבחירה האמורה, על תוצאותיה, למשך תקופה ארוכה"

יצויין כי למרות שמטרתה של הצעת החוק נועדה להדיח את סגן יו"ר הכנסת חבר הכנסת אורן חזן בחר חבר הכנסת חזן להיות בין המעטים שנכחו באולם ואף הצביע בעד הצעת החוק עם הסתייגות קלה.

השארת תגובה