"מעלו בכספי המדינה" וחויבו לשלם 5 מיליון ₪

חברות יהלומים חויבו להשיב למדינה כ-5 מיליון ₪ לאחר שהפרו תנאי מענק מדינה שניתן להן • משרד הכלכלה: "אי עמידה בתנאי קבלת מענק, כמוה כמעילה בכספי המדינה"

יהלום
יהלום
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל תביעה שהוגשה ע"י היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה בשם משרד הכלכלה והתעשייה, כנגד חברות מקבוצת סמואל-רוזנבאום ובעליהן, וחייב את החברות ובעלי החברות, יחד ולחוד, להשיב למדינה כ-5 מיליון ₪.

התביעה הוגשה בגין קבלת כספי מענק לעידוד יצוא יהלומים, אשר ניתנו לחברות על ידי הקרן לעידוד השיווק לחו"ל בראשית שנות ה- 90, בהיקף של כמיליון דולר, ובגין מרמה באי תשלום תמלוגים על ידי החברות והפרת תנאי המענק.

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי "במקרה דנן בוצעה תרמית רבתי, שתכליתה להביא לכך שלא יועברו למדינה תמלוגים שהיה על הנתבעת לשלם למדינה". התביעה כנגד חמשת הנתבעים הקשורים למקרה נתקבלה על ידי בית המשפט, אשר קבע חיוב אישי של בעלי ומנהלי החברות, תוך דחיית טענותיהם.

התביעה הוגשה על ידי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, באמצעות עוה"ד דורון לנגה, במסגרת מהלך כולל של הגשת תביעות יזומות בשם המדינה להגנה על נכסי וכספי המדינה, ובמסגרת מהלך של הגשת תביעות בשם משרד הכלכלה והתעשייה, להשבת כספי מענקים ותמלוגים בהיקפים גדולים, במקרים מתאימים של הפרת תנאי המענקים או אי תשלום תמלוגים.

הנתבעים חויבו להשיב למדינה סכום של 4,451,065 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 11.3.12, וכן הוצאות משפט בסכום של 400,000 ₪. משרד הכלכלה והתעשייה בודק באופן עקבי את אופן השימוש במענקים שניתנו במסגרת קרנות ותכניות שונות בעבר ובהווה, על מנת להבטיח כי השימוש בכספים נעשה כדין ולטובת המטרה שלשמה הוא נועד.