הצ'ק חזר והבנק 'הגביל'? בית המשפט 'שיחרר'

לעתים קרובות נוהגים הבנקים לאפשר ללקוחותיהם חריגה ממסגרת האשראי, ומדובר בשיקולים עסקיים טהורים. עובדה זו יוצרת מצב בו הלקוח תלוי בבנק – ברצותו מאשר וברצותו מסרב. "שינוי מדיניות' של הבנק כלפי הלקוח ללא הודעה מראש

בנק הפועלים. (אילוסטרציה)
בנק הפועלים. (אילוסטרציה)

אחת ההשלכות של שיקים חוזרים, היא הפיכת הלקוח ללקוח מוגבל. "חוק שיקים ללא כיסוי" קובע, כי אם במשך שנה אחת, סורבו ללקוח עשרה שיקים, הוא יהפוך ללקוח מוגבל. החוק מאפשר, לערער על החלטה להפוך לקוח למוגבל, בין השאר, כאשר לדעת הלקוח לא היה צריך להחזיר שיק מסוים, מסיבה כלשהי.

בנק יהב, הודיע ללקוח כי יכבד שיק שנתן, אך למרות הבטחת הבנק, השיק לא כובד. מכיוון שהיה זה השיק העשירי, הלקוח הפך מוגבל. הלקוח ערער לביהמ"ש וטען, כי בינו ובין הבנק מתקיים נוהג משך תקופה ארוכה, לפיו, הוא מפקיד שיקים ביום בו אמורים להיפרע שיקים מהחשבון ולעיתים אף למחרת יום הפרעון. הלקוח טען, כי משך שיק ע"ס 255 ש"ח מחשבונו, ולמרות שבחשבונו היתה חריגה, אמרה לו נציגת הבנק, כי חבל שחשבונו יוגבל בגין החזר שיק בסכום קטן כל כך, והבטיחה שהשיק יכובד. בהמשך השיחה אמרה הפקידה, כי לסניף מונה מנהל חדש, וכדאי שהלקוח יגיע לפגישה לצורך ריכוז הלוואות שונות להלוואה אחת. למחרת הגיע הלקוח לבנק, נפגש עם המנהל וחתם על טופס בקשה לריכוז הלוואות. למרבה ההפתעה למרות כל האמור, הבנק החזיר את השיק, הלקוח הוגבל, יכולתו לעשות עסקים נפגעה ושמו הטוב, ניזוק.

הבנק טען כי מדובר בלקוח בעל התנהלות כספית בעייתית ומזה תקופה, סורבו לו שיקים וחיובים רבים. הבנק הכחיש כי הבטיח לכבד את השיק, וטען כי התריע בלקוח, כי הוא עלול להיות מוגבל. מחקירות הצדדים עלה, כי הלקוח היה בחריגה של מאות שקלים בלבד, וכי ביום העסקים הבא הפקיד הלקוח משכורת בסך כמה אלפי שקלים. ביהמ"ש העדיף את גרסת הלקוח והאמין שמצג הבנק כלפי הלקוח, היה כיבוד השיק ופרעונו.

ביהמ"ש קבע כי ניתן להגביל לקוח, רק בהתחשב באשמתו ובחוסר ניקיון כפיו, ככל שישנם כאלו. וההפך, אילו חזר שיק שלא באשמת הלקוח, הגבלת הלקוח אינה עומדת בצד תכלית החוק. "מן המפורסמות הן, כי לעתים קרובות נוהגים הבנקים לאפשר ללקוחותיהם חריגה ממסגרת האשראי, ומדובר בשיקולים עסקיים טהורים. עובדה זו יוצרת מצב בו הלקוח תלוי בבנק – ברצותו מאשר וברצותו מסרב. "שינוי מדיניות' של הבנק כלפי הלקוח ללא הודעה מראש, 'זיג-זג' בהתנהגותו של הבנק, הם מתכון בטוח לשרירות ואי הבנות" וזו סיבה לדקדק עם הבנק. מכיוון שהוכח כי הבנק נהג לאפשר ללקוח להפקיד כספים במועד פירעון השיקים ואף יום לאחריהן, יש לקבוע, כי היה ללקוח על מה להסתמך. משכך הורה ביהמ"ש, כי השיק לא יחושב במנין השיקים שסורבו וככל שלא סורבו שיקים נוספים, תבוטל הגבלת הלקוח.

השארת תגובה