סכנה: "קרינה גבוהה ומסוכנת מקווי חשמל"

ראש העיר חנוך זייברט, פתח במאבק משפטי וציבורי נגד חב' החשמל במטרה שלא להעלות את קו המתח הגבוה בכביש 'גהה' מ-160 ל-400 קילוואט, למרות קרבת הקו לבתי מגורים בשכונת 'רמת אלחנן' ולבי"ח 'מעיני הישועה'

חברת החשמל צילום יוסי וייס (2)
חברת החשמל צילום יוסי וייס (2)
>> בעל עסק? לחץ כאן לבניית אתר אינטרנט בחינם!

עיריית בני ברק החליטה, בהתאם להנחיות הרב חנוך זייברט, ראש העיר, להרחיב את המאבק, המשפטי והציבורי במדיניות חב' החשמל להעלות את קו המתח הגבוה בכביש "גהה" מ-160 ל-400 קילוואט, למרות קרבת הקו לבתי מגורים בשכונת רמת-אלחנן ולבי"ח "מעיני הישועה". על פתיחת המאבק הוחלט בישיבה שקיים הרב חנוך זייברט, ראש העיר ובהשתתפות הרב אברהם רובינשטיין, מ"מ רה"ע ועו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה.

לצורך הרחבת הטיפול המשפטי זומנה פגישה עם נציגים של שני משרדים הידועים במומחיותם בתחום הגנת הסביבה ובהשתתפות עו"ד יהודה ליבוביץ, היועה"מ של העירייה; הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה; הרב ישראל לייזר, מנהל מח' חזות העיר באגף ומר מרדכי ויסלובסקי, מנהל מח' איכות הסביבה בעירייה.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה, מסר, כי לפני שנים אחדות, כאשר חב' החשמל ביקשה להעלות את המתח בכביש "גהה", מול שכונות בבני-ברק ובגבעת-שמואל סוכם עם החברה שלא תהיה העלאה ל-400 קילוואט, בלא קבלת הסכמת עיריית בני ברק.

לאחר שהעירייה הביעה את התנגדותה החד משמעית להעלאת המתח הגבוה בקו זה, פנתה חב' החשמל בערעור לועדת ערר מחוזית של משרד הפנים בתל אביב ושם לאחר תמיכה בטענות העירייה, ניתנה התחייבות של חב' החשמל שלא להפעיל את הקו מעבר ל-161 קילוואט, בלא הסכמת העירייה, והתחייבות זו קיבלה תוקף החלטת ועדה. בשתי פגישות שקיימו בראשות הרב חנוך זייברט, ראש העיר, ובהשתתפות אדריכל ישראל קשטן, מהנדס העירייה ומר חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה עם נציגי חב' החשמל הובעה התנגדות חד- משמעית של העירייה להעלאת המתח הגבוה.

בעקבות זאת, פנתה חב' החשמל בערעור למועצה הארצית לתכנון ובניה של משרד הפנים, ולישיבת הועדה הארצית לא זומנו נציגי עיריית בני ברק, וזאת למרות שהחוק מחייב לזמן את רה"ע שהפרוייקט בתחומו לישיבת המועצה. בישיבה זו ביקשו נציגי חב' החשמל ששר הפנים יאשר, לפי סעיף 266, ה' (ב') לחוק התכנון והבניה, המאפשר לשר לאשר את הקו במסגרת פרוייקטים דחופים בעלי חשיבות לאומית להיתר שניתן לאשרם, גם בלי הסכמת העירייה, וזאת לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

בישיבת המועצה הארצית הופיע נציג המשרד הממשלתי להגנת הסביבה שטען, כי החלפת הקו ל-400 לא זו בלבד שלא תגדיל את רמת הקרינה, אלא אדרבה ככל שעולה עצמת הוואט, הזרם פוחת, וכתוצאה מכך, יורדת הקרינה. את חוות הדעת למועצה הארצית, התומכת בקו המתח החדש, נתן פרופ' סטליאן גלברג, ממונה לפי חוק קרינה בלתי מייננת באגף למניעת רעש וקרינה במשרד הממשלתי להגנת הסביבה. ואכן, הועדה הארצית בראשות ד"ר שוקי אמרני, מנכ"ל משרד הפנים באותה עת אישרה, ברוב של 20 כנגד 2, את הפעלת קו המתח הגבוה, וזמן קצר ביותר, לאחר מכן, קיבל הקו את אישור משרד הפנים.

כל ניסיונות העירייה להתנגד עד כה עלו בתוהו, וכדי להמשיך במאבק ואף להרחיבו, גוייסו משרדי מומחים בתחום, ובכוונת העירייה לא להרפות ולפעול בכל דרך אפשרית למנוע את הקו במצבו החדש.

תגובה אחת
  1. חבל שעיריה לא נלחמת כך בבני אברהם ששם מסוכן והמתח גבוה יותר ובאישור העיריה

השארת תגובה