דו"ח העוני: קיצוץ קצבאות גרם ל-776 אלף ילדים עניים

דוח העוני שפורסם היום על ידי המוסד לביטוח לאומי מצביע ל מגמות מדאיגות בכל הנוגע למצב העוני בישראל ● הנתון המטלטל: בישראל חיים בשנת 2015 – 776,500 ילדים עניים ● בקרב חרדים: שני שלישים מהילדים ו-50 אחוזים מכלל האוכלוסיה החרדית חיים מתחת לקו העוני

פרופסור שלמה מור יוסף בישיבת ההסתדרות
פרופסור שלמה מור יוסף בישיבת ההסתדרות
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

העניים בישראל נעשים עניים יותר, כמות הילדים העניים גדלה משמעותית ושיעור העוני בקרב האוכלוסיה החרדית הגיע למימדים מבהילים של 60 אחוזים – כך עולה מדו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת 2014 שהגיש היום מנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' שלמה מור יוסף.

מנתוני הדו"ח עולה כי בשנה שעברה חיו בעוני 444,900 משפחות, 1,709,300 נפשות, מהן 776,500 ילדים.

לעומת העליה הקלה בכמות העניים, הרי שעומק העוני וחומרתו עלו בשיעורים גבוהים בשנה שעברה. מדד עומק העוני עלה בכ-6% והמדד לחומרת העוני, המציין את שיעור משקי הבית העניים, עלה בשיעור של כ-10% בכלל האוכלוסיה.

בקרב משפחות חרדיות היתה תחולת העוני בשנה שעברה גבוהה מ-50 אחוזים וכשני שלישים מהילדים החרדים חיו בעוני. במקביל, שיעור הנפשות העניות בקרב האוכלוסיה החרדית התקרב ל-60%. בקרב משפחות הקשישים חלה עליה של אחוז, מ-22.1% ל-23.1%.

על פי הדו"ח, הקיצוץ בקצבאות הילדים שהחל בשנת 2013 מראה בבירור על גידול במימדי העוני בתקופה זו בעקבות הקיצוצים הדרסטיים. העליה בשיעור המשפחות העניות עם ילדים עלה אך במעט, בעיקר בשל הגידול בשיעורי התעסוקה בשנתיים האחרונות, ועקב ירידה מתמשכת במספר הילדים במשפחה, בפרט באוכלוסיה הערבית. תחולת העוני של משפחות עובדות עלתה בשנה בחצי אחוז.

את העלייה בשעורי העוני מייחס מחבר הדו"ח, פרופ' דניאל גוטליב סמנכ"ל מחקר ותכנון במוסד, להאטת הצמיחה, שיעורי אבטלה ואינפלציה נמוכים, ולמבצע צוק איתן באמצע השנה. עוד מסביר גוטליב כי בשנה שעברה נמשכה העלייה במחירי הדירות ובשכר הדירה והוחמרו עומק העוני וחומרת העוני, בין היתר עקב הקיצוץ בקצבאות הילדים, שהשפיע בשנה זו לראשונה במשך שנה שלמה.
מנתוני המוסד עולה כי יחיד עם הכנסה כספית פנויה לחודש הנמוכה מ-3,077 שקל ייחשב עני, וכך גם זוג שהכנסתו נמוכה מ-4,923 לחודש. משפחה בת חמש נפשות שהכנסתה החודשית נמוכה מ-9,230 שקל תחשב גם היא ענייה.

שר הרווחה והשירותים החברתיים חיים כץ הגיב לנתוני הדו"ח ואמר כי הממשלה תמגר את "התופעה המעוותת שבה אנשים המשתלבים בשוק העבודה הם עניים ולא מצליחים לסיים את החודש". לדבריו, המדינה מחויבת לתמוך באוכלוסיות המוחלשות ולספק בטחון למי שמסיבות מוצדקות אינו מסוגל לעבוד. "האחריות הגדולה ביותר של המדינה היא להעניק לאדם העובד יכולת השתכרות מכובדת", אמר השר כץ.

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופ' שלמה מור יוסף, הציע שהממשלה תקבע יעדים מקרו-חברתיים לטווח הארוך, לצמצום העוני ואי השוויון בהכנסות.

השארת תגובה