דו"ח מבקר המדינה: חזן עבר עבירה שעונשה מאסר

מבקר המדינה יוסף שפירא מפרסם היום דו"ח חריף בנוגע להתנהלות המפלגות הפריימריז ● על פי הדו"ח, חזן הגיש תצהיר שקר ועבר עבירה פלילית שעונשה 3 שנות מאסר ● השר בנט ניהל קמפיין אסור ונקנס ב-30,000 שקלים ● בפנים: הדו"ח המלא

אורן חזן
אורן חזן
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

מבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף חיים שפירא, פרסם היום שני דו"חות ביקורת בנושא מימון הבחירות המקדימות (פריימריז) במפלגות השונות. מדו"ח הביקורת עולה כי ישנו חשד לעבירה פלילית מצד התנהלותו של חבר הכנסת אורן חזן (הליכוד). הדו"ח הועבר ליועץ המשפטי לממשלה שיחליט כיצד לנהוג עם הממצאים הללו.

נושא הדו"ח היה כאמור בהתנהלותם של חלק מהפוליטיקאים בבחירות המקדימות (פריימריס) שהתקיימו לפני כשנה. בדו"ח המבקר נטען כי השר נפתלי בנט חרג מהנהלים החוקיים. גם השר חיים כץ נכלל בדו"ח החמור בגין שימוש אסור בעובדי התעשייה האווירית במהלך ההצבעות בפריימריז וגולת הכותרת בדו"ח הוא כמובן חבר הכנסת אורן חזן ששעות ספורות קודם לפרסום הדו"ח הורחק למשך כחודש על ידי וועדת האתיקה. בדו"ח נטען לגבי חזן כי הוא מסר תצהיר שקרי המהווה עבירה פלילית שעונשה מאסר בן 3 שנים. הדו"ח הועבר ליועץ המשפטי לממשלה שיחליט כיצד לנהוג עם הממצאים הללו.

שר החינוך ויו"ר הבית היהודי נפתלי בנט ספר את הקנס הגבוה ביותר בסך 30,000 שקל. בדו"ח נטען כי "הוצאותיו חרגו מתקרת ההוצאות שקבע החוק וההכנסות חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בחוק". על פי הדו"ח, בנט לא ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. הדבר התבטא בכך שלא צירף אסמכתאות בגין שירותים שקיבל במסגרת מערכת הבחירות. אי צירופם של אלו, מעמיד בספק את אמינות הדיווח שהועבר למשרד המבקר, "לא ניתן לקבוע אם הסכום שציין השר בנט בדו"ח שהגיש, שיקף נכונה את התמורה הראויה בגין שירותים אלה".

בנוסף נטען כי בנט כי ניהל מערכת בחירות פיקטיבית לראשות המפלגה בה הושקעו למעלה מ-1.2 מיליון שקלים, זאת למרות שלמתמודד כנגדו – שמעון אור – לא היו סיכויים גבוהים ולבסוף זכה בקולות מועטים. לדברי המבקר, "ההוצאות עבור הפריימריס שהסתכמו בכ-1.2 מיליון שקלים, פנו לקהל יעד רחב ולאו דווקא לחברי המפלגה (להם היה אמור לפנות במסגרת הצבעות המתפקדים – י.א.)".

"אין חולק על כך כי מסע הפרסום של השר בנט כמועמד בבחירות המקדימות שימש גם את המפלגה כחלק מהתעמולה שלה בבחירות לכנסת. מסע הפרסום, אשר רובו המכריע מומן מכספי תורמים מחו"ל, תוכנן מראש כך שיוכל לשמש הן את מערכת הבחירות של המועמד והן את מערכת הבחירות של המפלגה לכנסת". לדברי המבקר, מדובר בהפרה של החוק וההנחיות הרלוונטיות. בגין הדברים בנט נקנס כאמור בסך 30,000 שקלים.

מלשכת שר החינוך נפתלי בנט נמסר בתגובה: "השר ילמד את הדו"ח בכובד ראש עם שובו ממסע ההסברה בחו״ל ויתקן את כל אשר טעון תיקון כדי שהדברים לא יישנו".

ח"כ אורן חזן: "מסר תצהיר שקרי"

הח"כ שקיבל את מרבית הכותרות בפרסום הדו"ח, היה ללא ספק ח"כ אורן חזן שבצל השערוריות בהם נקשר שמו, כעת נוסף גם מבקר המדינה הטוען כי עבר עבירה פלילית שעונשה מאסר בפועל. על פי הדו"ח, חזן הגיש למבקר המדינה תצהיר לפיו לא היו לו הכנסות והוצאות במסגרת מערכת הבחירות, למעט תשלום דמי רישום למפלגה בסך 7,000 ש"ח ששולמו מהונו האישי.

דא עקא, תחקיר המבקר מעלה כי היו לחזן הוצאות על סך 35,000 שקלים אשר לא דיווח עליהם. "בהעדר דיווח", כתב מבקר המדינה שפירא. "לא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונות המועמד ולא ניתן היה לבחון את סך הכנסות והוצאות ואת מקורן וחוקיותן של התרומות שקיבל ששימשו למימון הוצאות הבחירות".

חה"כ חזן טען בתגובה כי לא היה מודע לחובה לדווח על הוצאות שהוציאו עבורו אחרים. "כח"כ צעיר וחדש, שזו לו מערכת הבחירות הראשונה, אליה הצטרפתי ברגע האחרון, בכוונתי ללמוד את הדו"ח ולתקן את הדרוש", מסר חזן, אך הטענה לא נתקבלה, וממשרד המבקר נמסר כי "מבקר המדינה מוצא לנכון להדגיש, כי בסעיף 239 לחוק העונשין נקבע, כי המוסר ביודעין תצהיר שקר לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו מאסר שלוש שנים. הגשת תצהיר שאינו אמת, כדרך שעשה המועמד, היא איפוא גם עבירה פלילית על כל המשתמע מכך". המבקר הטיל על חזן קנס על סך 5000 שקלים ועל פי ההערכות, הסכום אותו הוציא חזן שלא דווח עומד על כ-25,000 שקלים.

השר חיים כץ: "שימוש אסור במשאבי התעשייה האווירית"

בהמשך הדו"ח עולות טענות קשות כנגד השר חיים כץ על כך שעשה שימוש במשאבי התעשייה האווירית לצורך הבחירות המקדימות. לפי דו"ח רשות החברות הממשלתיות, נצפו עובדים מגיעים לקלפיות בכלי רכב המוצמדים לעובדי החברה. ההגעה לקלפיות הייתה בכל פעם בקבוצות קטנות של 10-5 עובדים.

ביום הבחירות המקדימות בליכוד ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה בקלפיות השונות. לדברי המבקר, 10 מ-115 הקלפיות ברחבי הארץ שימשו גם קלפיות אזוריות, אשר בהן היה רשאי כל חבר מפלגה להצביע, ללא קשר למקום מגוריו. שתיים מתוך עשר הקלפיות האזוריות מוקמו בסמוך למשרדי התעשייה האווירית ולמפעליה. "בחלק מהקלפיות, ובייחוד בקלפיות האזוריות האמורות, נצפו מצביעים רבים שהם עובדי התעשייה האווירית

במעשיו של השר כץ אין אחריות פלילית, אך ללא ספק יש בכך התנהלות לא אתית בכך שנעשה שימוש במשאבי ציבור לטובת מועמד במערכת בחירות. בדו"ח קורא מבקר המדינה יוסף שפירא להפוך את ההתנהלות לבלתי חוקית על ידי חקיקת חוק שיאסור שימוש במשאבי ציבור בבחירות המקדימות, בדומה לנקבע לגבי הבחירות לכנסת והבחירות לרשויות המקומיות.

השרה מירי רגב: "תרומות בשווה כסף"

בדו"ח מתייחס המבקר להתנהלותה של שרת התרבות מירי רגב שקיבלה תרומות בשווה כסף אך לא צירפה אסמכתאות לכך שההוצאות שנלקחו מאותם תרומות היו לצורך הבחירות המקדימות. "השרה רגב דיווחה על תרומות בשווה כסף בסכומים ניכרים, המהווים כ-20% מסך הכנסותיה, בגין מוצרים ושירותים אותם קיבלה ואשר מומנו ישירות ע"י תורמים מכספם. אמנם במסגרת הדו"ח הכספי של המועמדת ניתן גילוי לעצם קיומן של תרומות בשווה כסף, ונרשמו הוצאות כנגד תרומות אלה, אך מהאסמכתאות שצורפו לא ניתן לבחון אם התרומות עמדו בגבולות שנקבעו בחוק, לרבות מבחינת מקורן ושווין".

בעניינה החליט המבקר להסתפק באזהרה בלבד בלי סנקציה כספית. מלשכתה של השרה רגב נמסר: "השרה מקבלת את הערות המבקר, מכבדת את עבודת הביקורת ותמשיך לפעול על פי הוראות מבקר המדינה ונוהלי המנהל התקין ובשקיפות מלאה".

בשולי הדו"ח הוזכרו גם חברי כנסת נוספים אשר נקנסו אך בחשדות חמורים פחות. חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין נמצא כי לא ניהל את חשבונותיו על פי החוק ונקנס ב-10,000 שקלים. ח"כ אראל מרגלית נקנס ב-7,500 שקלים בגין חריגה מתקרת ההוצאות והחשבונות שלא נוהלו על פי הנחיות המבקר. מהסיבה הזו נקנסה גם חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני) בסך 2000 שקלים.

חברי הכנסת שנקנסו בנוסף בגין חריגות מההוצאות הם: ח"כ לשעבר אבי וורצמן (הבית היהודי) שנקנס בגובה 12,000 שקלים, ח"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) שנקנס ב-1,800 שקלים, השרה גילה גמליאל (הליכוד) שנקנסה ב-2,250 שקלים וח"כ ז'קי לוי (הליכוד) שנקנס ב-1,000 שקלים מאחר ולא שיקף בדו"ח את מלוא ההוצאות.

השארת תגובה