רגיעה? המשטרה הסירה מחסומים בירושלים

בהתאם להערכות המצב המבצעיות המתקיימות במחוז ירושלים בשיתוף גופי בטחון נוספים, במהלכן מתבצעת הערכת מצב מדוקדקת של המציאות הבטחונית ברחבי המחוז נבחנת, בין היתר, מידת הרלוונטיות של מענים טקטיים שונים בשטח אל מול פוטנציאל האיום, הוחלט על מספר שינויים.

המשטרה החליטה בין היתר על הסרת חלק מהחסימות וכן שינוי מיקום של אחרות. כל זאת, במטרה לאפשר לציבור הרחב לשוב ולנהל שגרה וסדר יום סדירים ובטוחים. "השינוי בהצבת המחסומים והסרתם במוקדים שונים בעיר הינם פועל יוצא של השגת יציבות בטחונית מסוימת, שמאפשרת מדיניות מקלה זו", אומרים במשטרה.

יחד עם זאת, במשטרה מדגישים כי "כל שינוי וכמובן הסלמה במציאות הביטחונית בעיר, שתסכן את שלום הציבור, תחייב ותוביל את המשטרה להפעיל את מלוא ומגוון האמצעים העומדים לרשותה כנגד גורמי טרור ופורעי סדר וחוק".

כאמור, הוחלט על הסרת החסימה ברחוב המלאך בלבן מאבו טור לכיוון סילוואן, הסרת החסימה במזלג בתי הספר בג׳בל מוכבר והסרת החסימה בציר המשאיות מאום ליסון לברזאני. בנוסף החסימה בציר המוכתר לכיוון ברזאני הוסבה מחסימה קשיחה לנושמת עם בידוק. הסרת חסימות אלו מתווספות לחסימות שהוסרו עד כה מואדי ג׳וז ושיח ג׳ראח והפיכת חסימות קשיחות לנושמות בעיסוויה מכיוון ת. דלק מנטה ואבו טור סמוך לגן הילדים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ירושלים ממשיכה לפעול בכוחות מתוגברים בעיר לשם שמירה והגנה על שלום הציבור, הסדר והחוק בכל רחבי העיר ובסביבתה. המשטרה שבה ומדגישה כי בכל מקום בו ההנהגה המקומית ו/או התושבים יגלו מנהיגות ואחריות ואף יפעלו מעשית להשבת השקט, המשטרה תקל במדיניות האכיפה".