מעתה: מאסר בפועל למיידי אבנים

מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק העונשין. על פיה: כהוראת שעה, כל עבירה, שעוסקת בין היתר ביידוי אבנים, תישא עונש מינימום לתקופה של שלוש שנים ולא יפחת מחמישית מעונש המרבי שנקבע לעבירה ● 'אבן' מתווספת לרשימת 'הכלים הפוגעניים'

מליאת הכנסת. צילום: דוברות הכנסת
מליאת הכנסת. צילום: דוברות הכנסת

מליאת הכנסת אישרה אמש (שני) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק העונשין. על פי ההצעה, מוצע לקבוע הוראת שעה לגבי עבירה, שעוסקת בין היתר ביידוי אבנים, המנויה בסעיף 332א לחוק העונשין, עונש מינימום לתקופה של שלוש שנים, העונש כאמור לא יפחת מחמישית מעונש המרבי שנקבע לעבירה.

בהצעת החוק נקבע כי לבית המשפט יש שיקול דעת לקבוע אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו, בנוסף, לא יהיה ניתן להמיר את כל המאסר בפועל למאסר על תנאי אלא מטעמים מיוחדים. כמו כן מוצע להוסיף לרשימת הכלים הפוגעניים לחוק העונשין גם אבן. בנוסף, מוצע לקבוע כי הוראת השעה האמורה תחול על אדם שפוגע שלא כדין באחר תוך שימוש בקליע, סכין, אבן או בנשק מסוכן או פוגעני אחר.

בנוסף, מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי ולקבוע שלא ישולמו לאסיר גמלאות במהלך תקופת מאסרו גם אם תקופת המאסר שנגזרה עליו קצרה משלושה חודשים. כמו כן, מוצע לשלול גמלאות מהורי ילד שהורשע בעבירת ביטחון או בעבירה של יידוי אבנים, שבוצעה מתוך מניע לאומני או בזיקה לפעילות טרור, בתקופה שהילד נמצא במאסר עקב הרשעה כאמור.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "על רקע התפשטותה של תופעת יידוי האבנים בתקופה האחרונה, והסיכונים הרבים הכרוכים בה לגוף ולרכוש, מוצע לערוך תיקונים שעיקרם בהחמרת הענישה נגד מיידי האבנים לעבר כלי רכב בנסיעה ולעבר הולכי רגל, על דרך של קביעת הוראת שעה בחוק העונשין.

יודגש, כי קביעת עונשי מינימום היא חריג יוצא דופן בחקיקת העונשין. עם זאת, חריגות התופעה, ייחודיותה וממדיה שהלכו והתרחבו בעת האחרונה, מצדיקות, באופן חריג, את קביעתם של עונשי מינימום במקרה זה כהוראת שעה."

יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, חה"כ ניסן סלומינסקי (הבית היהודי) הציג את הצעת החוק ואמר: "העונש על יידוי אבנים רחוק מלהיות כזה שמשקף את ההשלכות ואת הקטל שהן גורמות. הגדרת עונש מינימום היא צעד מתבקש והכרחי כדי ליצור הרתעה ולעקור את היסוד שמאחורי ההנחה 'זו היא רק אבן'. זריקת אבן היא ניסיון לרצח וראוי כי לפחות יהיה עונש מינימום".

"כמו כן, קטין שהורשע ויושב בכלא, לא יהיו הוריו זכאים להטבות בגין אותו הילד המורשע. ההטבות שישללו הן התוספות בגינו בקצבאות הביטוח לאומי, הבטחת הכנסה וכדומה. השלילה תהיה מוגבלת לפרק הזמן שהקטין בכלא, אז מסופקים צרכיו הבסיסיים על ידי בית הסוהר של מדינת ישראל ואין הצדקה למימונו הכפול על ידי המדינה".

חה"כ ג'מאל זחאלקה (הרשימה המשותפת) הציג את הסתייגותו מהצעת החוק ואמר: "אי אפשר לכבות דליקה עם בנזין והחקיקה הנוכחית היא בבחינת בנזין על האש. אין היגיון בהענשת אב שבנו זרק אבן ולא פגע, לעומת אביו של ילד שבבית הספר דקר את חברו אשר לא יוענש".

בעד הצעת החוק הצביעו 51 חברי וכנסת ונגד הצביעו 17.

השארת תגובה