"בזבוז מליארדים" ● מבקר המדינה נגד חברת החשמל

"חברת החשמל המשיכה לפעול כמונופול שהכנסותיו מבוססות על תעריף הנקבע על ידי רשות החשמל, בלא שיושמו תכניות התייעלות נדרשות שמטרתן לצמצם את הוצאותיו באמצעות צמצום מצבת העובדים וחיסכון בעלויות העסקתם של העובדים"

צילום יוסי וייס, חברת החשמל
צילום יוסי וייס, חברת החשמל

על רקע הפסקות החשמל המתמשכות ברחבי הארץ, פרסם מבקר המדינה יוסף שפירא דו"ח חמור על חברת החשמל ובו מציג ליקוי בניהול החברה ראשר במשך שנים לא התייעלה ולא פעלה כנדרש בכדי למנוע מצבים כפי שאירע בימים האחרונים כאשר מאות אלפים היו מנותקים מזרם החשמל ימים ארוכים.

אחת הטענות של מבקר המדינה בדו"ח היא שלא בוצע שום שינוי בחברה מאז שנת 1996, אז נחקק חוק משק החשמל לפיו יש להקים חברות נוספות בכדי ליצור תחרות במשק המונופוליסטי ובכך להביא לירידת מחירים ולהתייעלות שוק החשמל כולו. מיותר לציין כי אילו היו חברות נוספות, אירועים כפי שקרו השבוע, לא היו מתרחשים.

בעקבות הדברים מעריך המבקר כי הנזק אשר נגרם עומד על כ-12.4-9.1 מיליארד שקלים, בשנים 2013-2008 בלבד. בכשלים שמונה המבקר בדו"ח החריף הם בין היתר על כך שישנם אלפי עובדים עודפים שלא היה צורך בהעסקתם ועלות העסקתם עומדת על סכום אדיר בין 700 מיליון שקלים למיליארד שקלים בשנה.

בדו"ח נכתב בין היתר כי "ממשלות ישראל לא הצליחו במשך כ-18 שנים ליישם את תכלית חוק משק החשמל ולבצע שינוי מבני במשק החשמל ובחברת החשמל וליצור תחרות בתחום זה. חברת החשמל המשיכה לפעול כמונופול שהכנסותיו מבוססות על תעריף הנקבע על ידי רשות החשמל, בלא שיושמו תכניות התייעלות נדרשות שמטרתן לצמצם את הוצאותיו באמצעות צמצום מצבת העובדים וחיסכון בעלויות העסקתם של העובדים".

"כל זאת תוך כדי חילוקי דעות מהותיים וקשים בין החברה, משרד האנרגיה והשרים האחראים למשק החשמל לבין הגופים הרגולטורים הנוגעים בדבר. סבבי המו"מ בין הגורמים הממשלתיים ובין החברה וארגון עובדיה נקלעו למבוי סתום, והצדדים לא הצליחו עד כה להגיע להסכמות שיאפשרו לבצע שינוי מבני ותכנית התייעלות".

"חמישה צוותים גיבשו במרוצת השנים מתווים שהתרחקו בהדרגה מתכלית חוק משק החשמל. בין משרדי הממשלה והמאסדרים הפועלים במשק החשמל אין תמימות דעים בדבר מבנה משק החשמל הרצוי. הקיפאון שנוצר בקידום הרפורמות במשק החשמל, וכן העיכוב בעדכון תעריפים ואי-יישום תכניות התייעלות, פוגעים קשות במשק החשמל, בצרכני החשמל ובמצבה הכספי של חברת החשמל".

לדברי המבקר, גם השינוי המבני שהציע צוות ההיגוי האחרון, שהוקם ביולי 2013, משמר את מעמדה המונופוליסטי של החברה. "המשך המצב הקיים מהווה סיכון הן לשרידות החברה והן למשק, וככל שיתמשך, הסיכון והעלות למדינה ילכו ויגדלו", מסיים המבקר שפירא.

מחברת החשמל נמסר בתגובה לדו"ח מבקר המדינה: "צריך לברך על קביעת מבקר המדינה שאי אפשר יותר להמשיך ללא רפורמה כוללת במשק החשמל. החברה מתריעה ודורשת את קידום הרפורמה כבר כמה שנים כדי שניתן יהיה לטפל בתשתיות המיושנות, ולהתייעל משמעותית במצבת העובדים. החברה מחויבת להשקעה בתשתיות החשמל, ולצערנו השקעה זו עוכבה על ידי רשות החשמל אשר מנעה זאת באופן שהוא עצמו ראוי לבדיקה מיוחדת, וטוב עשה מבקר המדינה כשחשף את אוזלת היד של הרשות".

השארת תגובה