מכירת סיגריה בודדת תעלה למוכר בקנס בסך 4,000 ₪

אושר בוועדת חוקה: עליה דרמטית בתעריפי קנסות וקביעת קנסות חדשים במע"מ ● מכירת סיגריה בודדת תעלה למוכר בקנס בסך 4,000 ₪ ● הקנס בגין מכירת טבק שלא בהתאם לתקנות, יעמוד על 15,000 ₪.

ועד
ועד
כל מה שאתה זקוק לו באינטרנט

וועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה את בקשת שרי המשפטים והאוצר לקבוע קנסות מנהליים חדשים וכן להעלות את שיעורי תעריפים של כמה מסוגי הקנסות במס ערך מוסף.

התקנות החדשות קובעות הגדלה משמעותית בשיעורי הקנסות המוטלים בגין מספר עבירות לפי חוק מע"מ, וכן קנסות מנהליים חדשים בעניין הגשת דו"ח מפורט (דו"ח חדש מפורט ומקוון שמאפשר לרשויות להצליב מידע, כחלק מהמאבק בחשבוניות פיקטיביות), ולהוסיף עבירות מנהליות חדשות לפי חוק אזור סחר חופשי באילת, ופקודת הטבק. עוד נקבע, כי הקנס על עבירה חוזרת יהיה כפל הקנס הקבוע, והקנס על עבירה חוזרת נוספת יהיה פי שלושה של הקנס.

הוועדה אישרה קנס חדש לעוסק או מוביל שיעביר טובין שהוחל עליהם מס ערך מוסף בשיעור אפס, מאזור אילת למקום אחר בישראל שלא בהתאם לתקנות בסך 2,500 ₪. כ"כ הוועדה אישרה להעלות את הקנס לעוסק שלא ירשם במע"מ מ-500 ₪ ל-3,000 ₪.

נציג משרד האוצר עו"ד גיא גולדמן אמר כי תעריף הקנסות נקבע בשנת 1997 וכי מאז התעריפים לא עודכנו.  סמנכ"ל רשות המיסים מר זאב פורת התחייב לא לבקש להעלות את התעריפים הללו עד סוף שנת 2018. בנושא הקנס בגין אי הגשת דוח של עוסק פטור אמר פורת "זהו קנס חדש, אשר יושט על עוסק שלא יגיש הצהרה שנתית. לדבריו, כמחצית מ- 187,000 העוסקים הפטורים (שהמחזור השנתי שלהם עד 180,000 ₪) לא מגישים את הדו"ח.

ח"כ אורי מקלב התנגד להעלות את תעריף הקנסות, אשר בחלקם הוכפלו בחמש. "צריך הגיון בהעלאת הקנסות". לדבריו, "אין כאן מידתיות".

גם ח"כ אוסאמה סעדי התנגד להעלאת חלק מהתעריפים. "נתוני רשות המיסים מראים כי הוטלו קנסות מעטים על חלק מהעבירות עליהם מבקשים להגדיל את הקנסות. זו אינה תופעה שמצריכה העלאת הקנסות". אמר סעדי.

בנושא הקנס בגין מכירת טבק שלא בהתאם לתקנות, נציג משרד הבריאות אמר כי משרדו מבקש להילחם בתופעת מכירת סיגריות בודדות או בחפיסות קטנות, באמצעות הטלת קנסות.

יו"ר הוועדה ח"כ ניסן סלומינסקי וח"כ מיקי לוי התנגדו לאשר קנס בסך 15,000 ₪ בגין מכירת סיגריות בודדות. בתום מו"מ מול נציגי האוצר סוכם כי גובה הקנס על מכירת סיגריות שלא בהתאם לתקנות יעמוד על 4,000 ₪. ואולם הקנס בגין מכירת טבק שלא בהתאם לתקנות, יעמוד על 15,000 ₪.

השארת תגובה