בני ברק נאבקת בשוהים הבלתי חוקיים

שוטרי הפיקוח העירוני במבצע רחב היקף לאיתור ותפיסת שבחי"ם ● לפני ימים אחדים גם נתפס צעיר, כשסכין בכליו, הוא נעצר, הועבר למשטרת מרחב דן והיום הוגש כנגדו כתב אישום

בני ברק נגד השבחי"ם
בני ברק נגד השבחי"ם

פעילויות אכיפה מתוגברות כנגד שוהים בלתי חוקיים מקרב בני מיעוטים מתבצעות בלילות האחרונים ע"י השיטור העירוני בבני ברק בכל אתרי בניה ובאזורים שונים ברחבי העיר, ובמסגרתן נתפסו ונעצרו בני מיעוטים שנמצאו בלילות באתרים- כך דיווח מר שלמה מלכא, מנהל השיטור העירוני, בדיון יומיומי המתקיים בראשותו של הרב חנוך זייברט, ראש העיר.

עם תחילת האירועים, זימן ראש העיר את מנהל השיטור העירוני, ובהשתתפות הרב ישראל דרנגר, רמ"ט רה"ע, לפגישה לדיון במצב והצעדים בהם יכול לנקוט, בהתאם לחוק, השיטור העירוני, ובמסגרתו הנחה הרב חנוך זייברט, ראש העיר את מר שלמה מלכא, מנהל השיטור העירוני לשים דגש מרכזי בפעילות השיטור העירוני בתקופה זו בהגברת האכיפה כנגד שהות בלתי חוקית של בני מיעוטים ובדיקה בכליהם ובבגדיהם, במסגרת ההנחיות החוקיות של המשטרה, ואכן, לפני ימים אחדים גם נתפס צעיר, כשסכין בכליו, הוא נעצר, הועבר למשטרת מרחב דן והיום הוגש כנגדו כתב אישום.

תכנון הפעולות מתבצע בתיאום עם משטרת מרחב דן ופקד צפניה מארק, מפקד השיטור העירוני, ובהתאם לחוק, רשות לפעול כנגד שוהים בלתי חוקיים נתונה לא רק לשוטרים הפועלים במסגרת השיטור העירוני, אלא גם לפקחים, שלרשותם סמכויות לבדיקה ולמעצר של בני מיעוטים שאין בידם רישיונות עבודה, או כאלו שרשאים לשהות אך לא בלילות. אשר לפרסומים על ערים שנאסרה לחלוטין כניסת בני מיעוטים אליהן, האיסור בוצע באישור המשטרה ובערים הממוקמות ביהודה ושומרון.

בד בבד, מתבצעות פעולות נרחבות על-ידי 11 קציני הביטחון העירוניים למוסדות החינוך, והקב"טים, בהנחיות מר חיים נוגלבלט, מנהל אגף חירום וביטחון של העירייה, מגבירים את הסיורים בכל בתי-הספר וגני-הילדים ועורכים בדיקות תכופות של מצב האבטחה במוסדות אלו.

אברהם טננבוים, מזכיר העירייה ודוברה מסר, כי הואיל וישנן שמועות והפצת מידע לגבי אבטחה ושמירה בפתחי מוסדות חינוך, מהנכון להבהיר, כי ישנו חוזר מנכ"ל משרד החינוך מחודש תשרי ה'תשע"ג, בו מובהר, כי הצבת מאבטח הינה עפ"י תקן של המשטרה ובמימונה. הצבת מאבטח ע"י הרשות המקומית מותנית בקריטריונים שקבעה המשטרה. גם במצבי כוננות נכתב בחוזר, שעל מצב כזה יחליטו המשטרה והצבא, כל גוף בתחום אחריותו הטריטוריאלית, ובמצב כזה, אם מוחלט עליו, תעבה המשטרה את מספר המאבטחים.

הקריטריונים לשמירה של המשטרה הינם הצבת מאבטח במוסדות המונים החל מ-100 תלמידים ורק במוסדות שיש להם רישיון הפעלה. משום כך, בכל המוסדות העירוניים שיש בהם מעל 100 תלמידים מוצבת אבטחה.

בתגובה לפרסומים על המצב בבי"ס "תפארת תמר" מודגש, כי העירייה הציעה וביקשה ממשרד החינוך לפנות בי"ס ממ"ד, שמאוכלס, ברובו הגדול, ע"י תלמידים שאינם תושבי העיר ולהעמידו לרשות בי"ס "תפארת תמר", אך משרד החינוך, מסיבותיו הוא, דחה את הבקשה, ומשום כך נאלצה העירייה, בשלב זה, לשכור שטח במתחם דובק ולהציב בו כיתות בקראוונים, וכיום, כל ארבע כיתות א' ממוקמות במתחם. בעקבות זאת, פנתה העירייה למשרד החינוך לאשר רישיון הפעלה לביה"ס, ועם אישורו יוסדרו האבטחה והפעלת צהרנים גם בבית-ספר זה. כדי לקדם את פיתרון המצב בביה"ס , השקיעה העירייה, בשנה האחרונה ובשנה זו, כשני מליון ₪, בעבודות שיפוצים ובינוי.

בני ברק נגד השבחי"ם

בני ברק נגד השבחי"ם

בני ברק נגד השבחי"ם

בני ברק נגד השבחי"ם

השארת תגובה