סכנה ● מוסדות חינוך ללא שמירה ואבטחה כלל ועיקר

דובר העירייה: "המשטרה היא האחראית על האבטחה במוסדות החינוך ועל מימונה" ● משטרת מחוז דן: "הממשלה קבעה קריטריונים, משרד החינוך פירסמם, האחריות גם על הרשות המקומית"

תמונת אילוסטרציה, בית ספר , אין קשר לתוכן הכתבה
תמונת אילוסטרציה, בית ספר , אין קשר לתוכן הכתבה
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בעקבות המצב הביטחוני וגל הטרור שמתבצע בימים אלו, התקבלו מספר פניות אל כתב 'קול העיר' מהורים ומתושבים אחראיים שהתלוננו על מוסדות חינוך ומוסדות ציבוריים שאין בהם כלל אבטחה ושמירה בפתחי המוסדות.

הואיל ומדובר בנושא ביטחון של הנמצאים במוסדות אין אנו רוצים לציין ולפרט את רשימת המקומות הציבוריים שבהם אין שמירה כלל. אבל ישנם מקומות שבהם חייב שתהיה שמירה במיוחד כשהדבר ממומן ע"י הרשויות כבר במשך שנים.

במכתב שאילתא שנשלח לעיריית בני ברק בנושא, הגיב דובר העירייה ר' אברהם טננבוים: "הואיל וישנן שמועות והפצת מידע לגבי אחריות אבטחה ושמירה בפתחי מוסדות חינוך, מהנכון להבהיר, כי ישנו בעניין חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ג/ 2 (א), מיום כ"ד בתשרי ה'תשע"ג (10,10,12).

"בסעיף 2 (1) נכתב, כי הצבת מאבטח הינה עפ"י התקן של משטרת ישראל ובמימונה. הצבתו הפיזית של המאבטח ע"י הרשות המקומית היא עפ"י הקריטריונים שקבעה משטרת ישראל. במצבי כוננות, נכתב בסעיף 1.2.3 כי על מצב כוננות באבטחת מוסדות חינוך יחליטו משטרת ישראל וצה"ל, כל גוף בתחום אחריותו הטריטוריאלית.

"בהתאם לסעיף 3.3 א' משטרת ישראל תעבה, במידת הצורך את מספר המאבטחים במוסדות החינוך. משום כך, כפי שהובהר, המשטרה היא האחראית על האבטחה במוסדות החינוך ועל מימונה. הקריטריונים לשמירה הם, כיום, רק במוסד שיש בו, לפחות, 100 תלמידים. ישנם מוסדות שאינם עירוניים שאין להם רישיון הפעלה ממשרד החינוך , ומשום כך אין המשטרה מאשרת בהם מימון אבטחה.

"בעיר בני ברק, כל מוסדות החינוך העירוניים שיש בהם רישיון הפעלה יש בהם אבטחה, אך, כמובן, שבהתאם לחוזר משרד החינוך אין זה כולל גני-ילדים שאינם מונים את המספר של 100 תלמידים. ואין זה כולל שני מוסדות חינוך, שהינם בשלבים להסדרת רישיון הפעלה, ולאחר הסדרתו, בעוד כחודש ימים, תאשר המשטרה את האבטחה בהם".

מדובר משטרת מרחב דן נמסר: "בהתאם להחלטת הממשלה, חלוקת האחריות לנושא אבטחת המוס"ח נמצאת בין משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, הרשות המקומית ומשרד החינוך. הקריטריונים לקבלת אבטחה למוסדות חינוך הם על פי מה שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד החינוך והחלטות הממשלה בנושא"

תגובה אחת
  1. לתשומת לב המערכת, אומנם המצב לא תקין, אבל לא נראה לי חכם לפרסם את זה כרגע, לא רק לכוחותינו יש מודיעין

השארת תגובה