השייח מסביר: ארץ ישראל של היהודים

שווה לצפות בדבקות ולא לדלג על אף שניה כומר נוצרי מראיין שייח מוסלמי שמבהיר ומחדד: ארץ ישראל של עם ישראל, הפלסטינים הם פיקציה פוליטית המתכחשת לדברי הקוראן עצמו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

השארת תגובה