תשעה חודשים אחרי: נכד לקלמן זאב לוין הי"ד

תשעה חודישם פחות שבוע, אחרי 'טבח השחרית' ב'קהילת בני תורה' בהר נוף נכדו של קלמן זאב לוין הי"ד נכנס בבריתו של אברהם אבינו עה"ש ונקרא על שמו

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך