ישיבה על קברו של ה'ישמח משה' • יומן מסע

אברמי ברגר השתתף במסע האדמו"ר מסאטמער לחנוכת בית הכנסת אורחים והכנסת ספר תורה במקום מנוחת אבי השושלת בעל ה'ישמח משה' והוא מגיש 'יומן מסע' כתוב ומצולם

לרגל הילולת בעל הישמח משה מאוהעל זי"ע שחל בכ"ח תמוז ולרגל חנוכת הבית לבנין הכנסת אורחים החדש בעיר אוהעל יצא האדמו"ר מסאטמר מעיר הנופש בעטלם – ניו העמפשער אל שדה התעופה הבינלאומי בבוסטון משם המריא בשעה 5 אחה"צ לקראקא פולין עם חנית ביניים בפרנקפורט גרמניה.

כשעה לפני זה בשעה 4 אחה"צ יצאו מאות חסידי ונגידי סאטמער משדה התעופה JFK בניו יורק לקראקא פולין עם חנית ביניים בפרנקפורט גרמניה.

ביום יום שלישי לפנות בוקר נחתו שתי הקבוצות בפרנקפורט והתפללו שחרית בשדה התעופה בחדר מיוחד שהוכן לאדמו"ר שליט"א והפמליה.

בשעה 8 בבוקר המריאו להמשך הטיסה לקראקא שם נחתו בשעה 10 לפנה"צ.

הפמליה יחד עם האדמו"ר שליט"א יצאו באוטובסים מאורגנים לעיר צאנז לבית העלמין בעיר לציון הרה"ק בעל הדברי חיים מצאנז זי"ע לשם הגיעו בשעה 1 בצהריים.

קראו ספר רביעי שתהלים ואח"כ ניגשו עם קוויטלאך שהאדמו"ר שליט"א קרא.

אחרי הפוגה קטנה בבנין ההכנסת אורחים בצאנז יצא האדמו"ר שליט"א לתפילת מנחה בבית המדרש הגדול בעיר
בדרך לתפילת מנחה עבר האדמו"ר שליט"א במקום בו עמד ביתו של הרה"ק מצאנז ושם סיפר האדמו"ר סיפורים ששמע מאביו על זקינו בעל הדברי חיים.

אחרי תפילת מנחה יצאו לנסיעה של 5 שעות לעיר אוהעל בהונגריה.

בשעה 9 בערב נכנסו לשערי העיר אוהעל האדמו"ר עבר לבנין ההכנסת אורחים החדש לחדר מיוחד שהוכן שם קיבל האדמו"ר שליט"א את האורחים והמשתתפים במסע תושבי אירופה לעצה ולברכה, ואח"כ התפלל האדמו"ר שליט"א מעריב לפני התיבה.

אחרי תפילת מעריב עברו לחדר האוכל בבנין ההכנסת אורחים לעריכת שולחן הטהור
לרגל יומא דהילולא של הישמח משה זי"ע לשם כבר הגיעו כל הקבוצות שיצאו
מארה"ב, אירופה, וארה"ק, בראשות רבני ודייני הקהילות ובני משפחת האדמו"ר שליט"א

האדמו"ר שליט"א כיבד את האדמו"ר מגארליץ בורו פארק לשיר את פרק מכתם לדוד ואח"כ דיבר האדמו"ר שליט"א דברות קודש ודברי התעוררות לקראת העליה לציון הק'.

האדמו"ר שליט"א סיפר מהעובדא הידועה שהרה"ק מליסקא זצ"ל תלמידו של הישמח משה ובעמח"ס אך פרי תבואה הגיע ליארצייט ואחרי שיצא מהאוהל הוא אמר שרבו הק' בעל ההילולא עומד ומברך את כל קהל הנאספים בברכת כהנים יברכך, יאר, ישא..

ובקול בוכים בתחנן האדמו"ר שליט"א שזקינו בעל ההילולא יברך את כל הקהל הקודש ובעיקר בברכה של יברכל ה' בבנים וישמרך מיצר הרע, שנוכל להכניע את יצר הרע הבוער בקרבינו במכשירים הטמאים המטמאים את לבם ונפשם של אלו המשתמשים בהם שזה גורם לירידת הדורות הקשה והגדולה שיש היום רח"ל.

בשעה 12 בלילה כיבד האדמו"ר שליט"א את אחיו הרה"צ ר' שלום אליעזר לברך על הכוס.

יום רביעי לפנות בוקר בשעה 5:00 הגיע האדמו"ר מסאטמר לאוהל הק' של הישמח משה זי"ע ביומא דהילולא קדישא.

אחרי הדלקת הנרות התחיל האדמו"ר שליט"א באמירת תפלת הישמח משה שלפני תהלים ואח"כ אמרו תהלים יום רביעי כאשר האדמו"ר שליט"א שימש כש"ץ.

אחרי אמירת תהלים והיהי רצון בבכיות עצמות עש הרגישו כליל כל נדרי, אחרי אמירת הקדיש הגישו לאדמו"ר שליט"א קוויטל כוללות מאלפי אנ"ש חסידי סאטמאר בעולם ואח"כ ניגשו כל הקהל הק' והגישו קוויטלאך לאדמו"ר שליט"א שעמד וקרא את הקוויטלאך כשעה וחצי ובו בזמן שרו ניגוני אמונה והתעוררות.

אח"כ למד האדמו"ר שליט"א פרקי משניות כנהוג ואח"כ ניגש האדמו"ר להתפלל תפילת חרישית ולהשתטח ביציאתו מן האוהל בשעה 7:30 קיבל האדמו"ר שליט"א קוויטלאך מהכהנים והאדמו"ר חזר לחדרו המיוחד בבנין הכנסת אורחים.

בשעה 8:00 הגיע האדמו"ר להתפלל יחד עם קבוצה בחורי ישיבה גדולה דסאטמר סניף עצי חיים – שיעור ג', והאדמו"ר הניח תפילין לבחור בר מצוה מלונדון.

התפילות התקיימו בבית המדרש אוהל אלכסנדר בבנין הישן של הכנסת אורחים באוהעל. האדמו"ר הדליק נרות והתפלל לפני התיבה לרגל ההילולא.

אחרי התפילה ערך האדמו"ר לחיים טיש עם בחורי הישיבה גדולה, כשהאדמו"ר דיבר דברות קודש לבחורים שיזכו בקרוב לבנות בתים נאמנים לה'.

בשעה 11:00 יצאו מאוהעל לכיון עיר האבות סיגוט שברומניה, נסיעה של שמונה שעות. בשעה 1:00 בצהריים באמצע הדרך, עצרו בקלאוב בציון הרה"ק ר' יצחק אייזיק מקאלוב זי"ע.

בקאלוב אמרו פרקי תהלים של יום בחודש שאומרים אחרי תפלת שחרית, ואח"כ שרו ניגוני התעוררות שחיבר הרה"ק מקאלוב, סאל אה קאקאש, גלות גלות, ועוד

משם המשיכו בדרך לסיגוט ועצרו לתפלת מנחה בעיר סאטמאר בבית המדרש הגדול בעיר, למקום בו עמד האדמו"ר בעל הדברי יואל זי"ע בשנות כהונתו כרב העיר והתפלל לטובת הכלל והפרט.

אחרי תפילת מנחה סייר האדמו"ר שליט"א בבנין בית המדרש וסיפר פרקי היסטוריה מדודו הק' ומשם עברו לבית הכנסת נוסח אשכנז בעיר ואח"כ יצאו להמשך הנסיעה לעיר סיגוט ברומניה.

בשעה 7:30 נכנסו לשערי העיר סיגוט שם נשארו ללינת לילה בבנין הכנסת אורחים. אחרי כשעה יצא האדמו"ר שליט"א לבית המדרש של העיר סיגוט למקום בו עמדו אבותיו, והתפללו ועבדו את ה' בעבודת הקודש, והאדמו"ר סיפר פרקי היסטוריה ששמע מאביו.

אח"כ עברו לשטח בו עומד בית נאוה קודש של אדמור"י סיגוט לדורותם ומשם עברו לגשר שממקום בגבול העיר גבול שבין רומניה להונגיה . האדמו"ר שליט"א סיפר שם על הגשר סיפורים ששמע מאביו על זקינו בעל העצי חיים זי"ע שהתבודד שם בינו לבין קונו.

ביום חמישי בשעה 4:00 באשמורת הבוקר עלו מאות הנוסעים בראשות האדמו"ר שליט"א, לאוהל הק' של אדמור"י בית סיגוט מרן היטב לב, הקדושת יו"ט והעצי חיים זי"ע.

האדמו"ר הדליק נרות על הציונים והתחיל באמירת תהלים על ציון זקינו היטב לב. בשעה 5:00 התחיל האדמו"ר בקריאת קוויטלאך מהקהל הקודש שיצאו מיד אחרי זה לנסיעה של 6 שעות לבודפסט משם המריאו חזרה לניו יורק.

האדמו"ר נשאר באוהל לאמירת תהלים על הציונים של זקינו הקדושת יו"ט ואח"כ על ציון זקינו העצי חיים עד 6:30 בבוקר. משם עבר האדמו"ר שליט"א לתפילת שחרית בחדר מיוחד בבנין הכנסת אורחים והאדמו"ר יצא לכיון העיר קלוזענבורג מרחק של 3 שעות.

בשעה 1:15 המריא המטוס של האדמו"ר שליט"א מקלוזענבורג עם נחיתה במינכן, ומשם המשיך האדמו"ר שליט"א לכיון בוסטאן שם נחת האדמו"ר שליט"א.

בשעה 5 אחה"צ ומשם המשיך לעיר הנופש בעטלעם בניו העמפשער.

בתפילה ובציפיה להפקד בדבר ישעוה ורחמים אמן י-ה זכות אבות יגן עלינו אכי"ר

השארת תגובה