שיעור פוניבז' ב'תורת דוד'

תורת דוד, צילום יעקב כהן (20)
תורת דוד, צילום יעקב כהן (20)

ישיבת תורת דוד בראשות הגר"ש רביבו שכנה במשך השנה האחרונה בישוב באר יעקב, כעת עם הגידול במספר התלמידים ומכיון שהמקום היה צר מהכיל עברה הישיבה למשכנה החדש בעיר בני ברק.

את שיעור הפתיחה נשא ראש ישיבת פוניבז' הגרב"ד פוברסקי שראש הישיבה הינו תלמידו.

במשך שעה ארוכה נשא ונתן ראש הישיבה בסוגיא הנלמדת תוך כדי שהתלמידים מקשים ומתרצים.

בסיום דבריו חיזק ראש הישיבה את התלמידים בדברי מוסר וחיזוק לחודש אלול והוסיף בחביבות כי כל תלמידי הישיבה הם נכדים שלו, מכיון שראש הישיבה הגר"ש רביבו הוא בנו.

השארת תגובה