העליון קבע: חקירת העד נגד נתניהו – לא תיחשף

נועם קוריס בית משפט עליון נועם קוריס בית משפט עליון
נועם קוריס בית משפט עליון נועם קוריס בית משפט עליון

בית המשפט העליון דחה היום (29.6.21) ערר שהוגש על ידי בנימין נתניהו ובו דרישה לחשיפת חקירה שבוצעה לראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו.

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק פורטל עורכי דין נועם קוריס

ועוד כמה מאמרים שכתבתי:

עו"ד נועם קוריס על תביעה ייצוגית ומיליארדי שקלים לציבור – רשת 13

עו"ד נועם קוריס כותב ברשת קו עיתונות

עו"ד נועם קוריס מבזק לייב

בית המשפט העליון דחה ערר שהוגשה על ידי בנימין נתניהו לפי סעיף 74(ה) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 (להלן: החסד"פ) על החלטתו של בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופטים משה בר-עם, עודד שחם ו-רבקה פרידמן-פלדמן) בת"פ 67104-01-20 מיום 3.5.2021, לדחות את בקשת העורר לגילוי חלקים מסוימים שהושחרו בדו"ח תשאול ובזיכרון דברים, המתייחסים לדברים שמסר מר תמיר פרדו, שכיהן בעבר כראש המוסד, בשנת 2017 במסגרת החקירה דנן ובשנת 2019 במסגרת חקירה אחרת שניהלה משטרת ישראל, בהתאמה (להלן: דו"ח התשאול ו-זיכרון הדברים, בהתאמה), וכן לגילוי הודעה שמסר מר פרדו בשנת 2019 במסגרת החקירה האחרת (להלן: ההודעה).

לאחר שבית המשפט עיין בדו"ח התשאול, בזיכרון הדברים ובהודעה בנוסחם המלא, ושמע את טיעוני הצדדים בעל-פה, הגיע בית המשפט למסקנה כי דין הערר להידחות.

ככל שמדובר בהודעה, אשר נגבתה כאמור במסגרת חקירה אחרת, הרי שלמיטב ההבנה אין כל קשר בין האמור בה לבין כתב האישום בו עסקינן, וממילא אין היא יכולה להיחשב לחלק מחומר החקירה בתיק הנוכחי.

מצב הדברים מורכב יותר ביחס לדו"ח התשאול ולזיכרון הדברים, שכן חלקים מהם אכן רלוונטיים לכתב האישום בו עסקינן, ולפיכך נמסרו להגנה. בנסיבות אלה מתעוררת ביחס למסמכים הללו השאלה האם אין מקום לחשוף את מכלול האמור בהם בפני ההגנה, על מנת שתוכל לעמוד על הקשר הדברים בכללותו. לאחר שנשמעו בבית המשפט באי-כוח הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנה כי מידת הרלוונטיות הרחוקה והשולית של החלקים שהושחרו, המתייחסים לאירועים שאינם נוגעים לכתב האישום, אינה מצדיקה את גילוי החלקים שהושחרו להגנה במסגרת סעיף 74 לחסד"פ (השוו יצחק עמית, חסיונות ואינטרסים מוגנים 227-217 (התשפ"א)).

מערכת היחסים שבין ראש ממשלה לראש מוסד, כך נקל לשער, מורכבת מרבדים רבים, ומקיפה מגוון רחב של פעולות ואירועים. בהינתן מורכבות היחסים, ואופיים החשאי, העובדה שדברים מסוימים שנאמרו על ידי מר פרדו במהלך אותו תשאול או שיחה נוגעים לכתב האישום בו עסקינן, איננה מלמדת על כך שכל שנאמר על ידו באותו מעמד רלוונטי לתיק הפלילי בו עסקינן, ומהווה חלק מחומר החקירה שיש למסור להגנה. אכן, ניתן ללמוד מהחלקים שהושחרו על מערכת היחסים הבין אישית בין העורר לבין מר פרדו, וגם על מערכות היחסים שביניהם לבין צדדים שלישיים שאינם חלק מכתב האישום, ואולם בכך אין די כדי להצדיק את חשיפת דו"ח התשאול וזיכרון הדברים במלואם להגנה, בהינתן שמערכות היחסים הללו אינן נושא ההליך דנן – לא במישרין ולא בעקיפין.

עו”ד נועם קוריס בעל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת בר אילן, משרד נועם קוריס ושות’ עורכי דין עוסק בייצוג משפטי ותביעות ייצוגיות מאז שנת 2004.

השארת תגובה