'חומש סעודה' בצאנז חיפה

בן חמש למקרא, מסיבת חומש בתלמוד תורה 'דרכי אבות' דחסידי צאנז בחיפה. נערכה ברוב פאר והדר לכבוד התורה ולומדיה

השארת תגובה