תופעה: הקבלנים ה'לא רשומים' – משתלטים בצפון

ארגון קבלני הצפון, בשיתוף התאחדות הקבלנים בוני הארץ, משרד הבינוי והשיכון והיחידה לאכיפה של רשם הקבלנים, מוביל מהלך למיגור העסקת קבלנים לא רשומים בתחום התשתיות והבנייה הפרטית

אילוסטרציה: מתחם בנייה
אילוסטרציה: מתחם בנייה

ארגון הקבלנים והבונים במחוז הצפון נלחם נגד התופעה הפסולה של קבלנות לא רשומה בענף הבנייה בכלל ובתחום התשתיות בפרט. הארגון בראשות היו"ר אלון רחמיאן, בשיתוף עם נציגי התאחדות הקבלנים בוני הארץ ונציגי רשם הקבלנים ומשרד הבינוי והשיכון, ערכו בימים האחרונים ביקורי פתע באתרי בנייה שבהם פועלים לפי החשד קבלנים לא רשומים.

זאת, עקב תלונות חוזרות ונשנות מטעם קבלני ארגון הצפון בענף התשתיות, כי מזמיני העבודה השונים ובהם מועצות מקומיות בצפון, מוסרות עבודות לקבלנים שאינם רשומים כחוק. קדמו לביקורי הפתע שליחת מכתבים מהארגון ומהמחלקה המשפטית של התאחדות הקבלנים לגורמים הרלוונטיים, אשר לא תמיד נענו לדרישות. בעקבות זאת בארגון קבלני הצפון הוחלט להעלות הילוך במלחמה נגד התופעה הפסולה.

ארגון הקבלנים בצפון רוצה להוביל לשינוי ולמיגור התופעה שיש לה השלכות הרסניות מבחינה בטיחותית, כלכלית, חוקית, ומקצועית. התופעה שכיחה באזור הצפון בעיקר בתחום הבנייה הפרטית – תושבים בונים בתים חדשים – בהרחבות בקיבוצים ומושבים ובמגרשים פרטים, או שמשפצים ומרחיבים את ביתם – ונעזרים לשם כך בקבלנים לא רשומים, בדרך כלל משיקולי חיסכון כספי, אך בפעמים רבות גם מחוסר מודעות להשלכות. ישנם גם יזמים שבונים בנייה רוויה שמעדיפים להיעזר בקבלנים לא רשומים, גם כן משיקולי עלות.

בשנתיים האחרונות התופעה הרימה ראש גם בתחום התשתיות, באזור הצפון בכלל ובמועצות האזוריות בגליל העליון, אשר פרסמו בחלק מהמקרים מכרזים שבתנאי הסף שלהם הייתה דרישה לקבלן רשום לביצוע העבודות, אך בפועל קיבלו את העבודות קבלנים שאינם רשומים. ארגון הקבלנים והבונים מחוז צפון דרש בפנייה לרשם הקבלנים לפעול ולטפל בתופעה על מנת להוקיע אותה ולהשיב את הסדר והחוק על כנו.

חשוב לציין כי הסתייעות בקבלנים לא רשומים מובילה לרוב לאיכות בנייה נמוכה, עד כדי פגיעה בבטיחות המבנים ולסכנה ממשית לחיי אדם. נסביר, כי קבלן לא רשום אינו מחויב לתקני בנייה הקבועים בחוק התכנון והבנייה, הוא אינו נדרש לרכוש לעצמו ידע שקבלנים רשומים כן מחויבים – וכך הוא בעצם לא משפר את מיומנויות העבודה שלו כנדרש בשוק מתפתח ומורכב כמו שוק הנדל"ן. קבלנים רשומים בפנקס הקבלנים עוברים הכשרות והשתלמויות ומתעדכנים באופן שוטף בתקני הבנייה העדכניים, בתקנות ובחוקים, וכן בחידושים שיש בענף – כל זאת מבטיח איכות בנייה טובה יותר שקבלנים לא רשומים לא מסוגלים לתת.

קבלנים לא רשומים אינם מחויבים להעסיק מהנדסים, מפקחים ומנהלי עבודה כפי שנדרשים קבלנים רשומים – וגם זאת עלול להוביל לסכנה ולפגיעה באיכות הבנייה. קבלנים רשומים נדרשים גם לעמוד במבחנים של ידע וביצוע כדי לקבל רישיון, וקבלנים לא רשומים אינם מחויבים, וגם זה מתכון לבעיות.

כל זאת מהווה סיכון מקצועי כאמור, אך גם סיכון בטיחותי חמור. על קבלנים לא רשומים אין שום פיקוח ובקרה, אין שום אמצעים חוקיים לחייב אותם לעמוד בסטנדרטים מינימליים של איכות בנייה, אין שום בקרה על החומרים שבהם הם משתמשים או על השיטות שבהן הם בונים – והמשמעות היא סכנה מיידית לחיי אדם, וקרו מקרים.

מעבר להשלכות לצרכני הקצה, שימוש בקבלנים לא רשומים מהווה גם פגיעה בתחרות ובפרנסה של אלפי משפחות שומרות חוק. קבלנים לא רשומים יכולים להציע מחירי רצפה ללקוחות שלהם, בשל כל האמור לעיל ובשל העובדה כי אינם מחויבים מקצועית ובטיחותית לתקנות ולחוק. לעתים קבלנים רשומים נאלצים להסכים למחירי הפסד רק כדי לקבל את העבודה וגם את זאת יש למגר.

דובר רבות בשנים האחרונות על התופעה הפסולה של קבלנות לא רשומה, ואכן נעשו מהלכים בידי המדינה כדי לצמצם אותה, אבל לא מספיק. התופעה עדיין בולטת באזור הצפון וחלק גדול מהבנייה באזור נעשית בידי קבלנים לא מורשים, ואנחנו בארגון קבלני הצפון החלטנו להרים את הכפפה ולהוביל מהלך למיגור התופעה.

בשבוע שעבר התקיים סיור בשטח יחד עם עדי והב, מפקח בכיר לתכנון ובנייה מטעם רשם הקבלנים, לצורך אכיפת קבלנות לא רשומה בצפון.

בעקבות הממצאים בשטח רשם הקבלנים מר אילן אליהו הוציא מכתב הבהרה לכלל המועצות באזור על כך שתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות קובעות את הענפים וענפי המשנה אשר כל העוסק בעבודות הקשורות אליהם חייב להירשם בפנקס הקבלנים, והעבודות המבוצעות בשטח מחייבות את מבצען ברישום בפנקס הקבלנים ובסיווג המתאים. מתוך כך רשאי רשם הקבלנים להפעיל את סמכותו לעצירת העבודות ולפעול נגד המבצעים במלוא חומרת הדין.

השארת תגובה