הספר תורה שיוכנס לסדיגורא

זה היום עשה ה': התרגשות היסטורית בחצר הקודש סאדיגורה בהכנסת ספר תורה "דער הייליגער רוז'ינער'ס ספר תורה", לבית המדרש סאדיגורה בירושלים, אשר יוכנס בהמשך ברוב פאר והדר ביום הייארצייט ג' חשון הבעל"ט להיכל קלויז קדישא של עטרת תפארת ישראל מרן סבא קדישא מרוז'ין זיע"א בעיר תהילה סאדיגורה שבאוקראינה.

החסידים מציינים בהתרגשות את סגירת המעגל ההיסטורית של ספר התורה כרצון הרבי זיע"א, כאשר תחילת כתיבתו אירעה במעמד כבו"ק אדמו"ר בעל ה"עטרת ישראל" זיע"א ובנו ממשיך דרכו האדמו"ר שליט"א בקלויז קדישא שבסאדיגורה, וכעת זוכים בשעה טובה לסיימו ולהכניס אותו בשמחה של מצווה לביהמ"ד בירושלים, בתוך שנת האבל על הסתלקות הרבי זיע"א.

המעמד המפואר לכבודה של תורה התקיים בראשות כבו"ק האדמו"ר מסאדיגורה שליט"א ובהשתתפות החסידים הנרגשים מכל רחבי הארץ. התהלוכה יצאה ברוב שירה וזמרה מבית האדמו"ר ברחוב אוהלי יוסף 6, אל עבר ביהמ"ד סאדיגורה, רח' שמואל הנביא 79 בי-ם.

למעמד כתיבת אותיות בס"ת בבית האדמו"ר, עלו אדמו"רים, רבנים, דיינים וראשי ישיבות, כשהם עורכים בסיום 'לחיים' לרגל השמחה הגדולה, ביניהם ניתן למנות את זקן אדמו"רי רוז'ין האדמו"ר מקאפיטשניץ, האדמו"רים מרחמסטריווקא, סקולען, פינסק קרלין, שידלובצא, הגר"נ נוסבוים ועוד.

ספר התורה נתרם על ידי ידיד בית סאדיגורה, הנדיב הנכבד הרב אברהם בנדהן שיחי' מלונדון ומשפחתו הנכבדה.

השארת תגובה