ספר תורה חדש בהיכל 'המתמידים'

ברוב פאר והדר מתוך התרגשות עצומה ועילאית חגגו בקהילת המתמידים – קהל עדת ירושלים, ובראשם ראש הקהילה הגרב"מ מינצברג שליט"א הכנסת ספר תורה לישיבה הגדולה של הקהילה שנכתב לעי"נ רבם הנערץ בעל הבן מלך הגר"ל מינצברג זצוק"ל שהלך לעולמו לפני כשנתיים.

הספר נתרם ע"י הנדיב הנכבד – מנהל הישיבה של הקהילה – הרב דוד רוטמן הי"ו תלמידו חביבו של הגר"ל מינצברג זצוק"ל, הספר הוכנס ברוב פאר והדר להיכל הישיבה ובית המדרש המרכזי ברח' מנחת יצחק בירושלים, שם התפלל הרב מינצברג זצוק"ל כל השנים.

לאחר שעות של ריקודים בהיכל הבית מדרש ברחוב מנחת יצחק המשיכו לסעודת מצוה שנערכה ברוב פאר והדר באולמי פבילון בתלפיות בירושלים בהשתתפות קהל רב.

השארת תגובה