תיעוד: הילולת ה'דברי חיים' בבוטשאן

האדמור מבוטשאן בהילות הדברי חיים (4)
האדמור מבוטשאן בהילות הדברי חיים (4)

במלאת 145 שנים להסתלקותו של הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, ערך נכדו יבדלחט"א אדמו"ר מבוטושאן שליט"א את שולחנו הטהור לרגל יומא דהילולא.

הרבי נשא מדברות קדשו והעלה את זכרו הטהור של זקינו הק' בעל ההילולא זי"ע, והרחיב אודות עבודת קדשו ומשנתו הרוחנית הבהירה אשר הותיר ברכה לדורות.

כמו כן נשא הרבי משא קודש מיוחד לבני חבורות האברכים והבחורים, לקראת תחילת זמן הלימודים הבעל"ט, וקרא להתאמץ ולהתעורר בלימוד והתמדת התוה"ק הק' כי היא חיינו ואורך ימינו, והעבודה הנדרשת בתיקון המידות בפרט בימי הספירה הק' כהכנה לקראת יום מתן תורתינו.

בהמשך דברות קדשו קרא אדמו"ר מבוטושאן שליט"א לבני החבורות להמשיך ולהתאסף מידי שבוע בשבוע ללימוד פנימיות החסידות, ולהתמיד בשיעורים הק' בספה"ק "יושר דברי אמת" כפי שייסד הרבי שליט"א, באומרו שללא לימוד פנימיות החסידות א"א להגיע לתכלית הרצויה בעבודת השי"ת.

לאחמ"כ האציל אדמו"ר שליט"א את ברכת קדשו שזכות בעל ההילולא זקינו הק' בעל ה"דברי חיים" מצאנז זי"ע, יגן עלינו ועל ישראל, וממכון שבתו בגנזי מרומים ימליץ טוב בעדינו להיוושע בכל מילי דמיטב.

השארת תגובה