חומש סעודה בת"ת פיטסבורוג

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג שליט"א ובהשתתפותו לרגל שמחת בנו שיחי', ובהשתתפות מחותני כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג זיע"א, להבלחט"א כ"ק מרן אדמו"ר מדז'יקוב ויזניץ שליט"א והרה"ג רבי דב שטערן אב"ד סקולען ב"ב, לרגל שמחת נכדם שיחיו.
הורי וסבי תלמידי כתה א'.

המעמד התקיים בבנין החדש והמפואר שע"י ישיבה קטנה פיטסבורג, קרית פיטסבורג באשדוד.

השארת תגובה