מבקר המדינה: לשלב יותר חרדים בהייטק

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם כעת את הדו"ח השנתי שחובר בשת"פ עם חלק ממדינות האיחוד האירופי • על הפרק: שוק התעסוקה, איכות סביבה ועוד

אנגלמן
אנגלמן

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מפרסם היום, ה – 15 למרץ את הדוח השנתי 71ב לשנת 2021. הדוח עוסק במגוון נושאים חשובים, בהם נושאי שמירה על איכות סביבה, מנהל תקין ועוד.

דוח זה גם כולל גם מקבץ פרקים בנושא התמודדות הרשויות בישראל עם אתגר המוכנות לשוק העבודה המשתנה. יצוין כי ביקורת זו בוצעה כחלק מפרויקט ביקורת בשיתוף פעולה בין-לאומי עם משרדי מבקרי מדינה של האיחוד האירופי ושל מדינות שונות: פינלנד, דרום קוריאה, איטליה, בולגריה וצפון מקדוניה.

בהתאם להוראות החוק, הדוח הוגש ליו"ר הכנסת ומפורסם לציבור, עשרה שבועות לאחר הגשת הדוח השנתי לראש הממשלה.

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן: "חשיבותה של ביקורת המדינה ניכרת במיוחד בעת הזו, בצל מגפת הקורונה, נוכח ההשפעות המהותיות של המגפה על צורכי האוכלוסייה במגוון תחומים. המשבר התעסוקתי הנלווה למגפת הקורונה, מחדד את החשיבות בהשקעה בהון אנושי של עובדים קיימים, של מחוסרי עבודה ושל עובדים עתידיים – הילדים והנוער כיום – לשם הגברת המסוגלות התעסוקתית במציאות משתנה והמשך ביסוס מגזר ההיי-טק. הדבר נכון במיוחד לאוכלוסיות בחברה הישראלית שהן מעוטות אמצעים ומיומנויות, ולכן ניתן בדוחות דגש מיוחד לאוכ' אלו. מעבר לכך, ימים אלה של משבר משמשים גם הזדמנות לשינוי ולהשקעה ברכישת מיומנויות במסגרות ההכשרה והלמידה השונות, וזאת מתוך ראייה צופה פני עתיד להשתלבות מיטבית ויציבה בשוק העבודה המשתנה".

כאמור, אחד הנושאים אליהם התייחס מבקר המדינה בדו"ח נוגע להיערכות הרשויות לשוק העבודה המשתנה המבקר בדק את פעולות המדינה להגדלת מספר העובדים בתעשיית ההיי-טק, בהתאם להחלטת הממשלה והצורך להיערך לביקושים העתידיים לעובדים בתעשייה זו. הביקורת העלתה כי עיקר הנבחנים ב -5 יחידות לימוד (יח"ל) במקצועות המדעיים- טכנולוגיים, תחומי לימוד שהם בעלי מתאם גבוה ללימודי מקצועות ההיי-טק באקדמיה ולהשתלבות בתעשיית ההיי-טק, הוא בבתי ספר "חזקים" מבחינה חברתית-כלכלית.

כך למשל, יותר ממחצית הנבחנים ב -5 יח"ל במתמטיקה ובמדעי המחשב (%53 ו -%55 בהתאמה) משתייכים לבתי הספר החזקים יותר . לעומת זאת, רק %8 מהם (בכל אחד מהמקצועות) משתייכים לבתי הספר החלשים יותר.

מבקר המדינה ציין בדוח כדי להבטיח את המשך הגדרתה של מדינת ישראל כ"אומת סטארט-אפ", ראוי כי גופי הממשלה הרלוונטיים (מל"ג; משרד האוצר; משרד החינוך; משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים; רשות החדשנות; משרד הביטחון) יטפלו בהסרת החסמים להשגת מטרה זו. לדברי המבקר, נדרש לצמצם את המחסור הקיים בכוח אדם מיומן בתעשיית ההיי-טק ולהבטיח היצע כוח אדם מתאים בראייה ארוכת טווח; דגש מיוחד וחיוני יש לשים על שילוב איכותי של מערכת החינוך במשימה זו.

לדברי המבקר, מקור נוסף להרחבת פוטנציאל הפעילים בהיי-טק הוא שילוב אוכלוסיות שכעת מיוצגות בה במידה מועטה, וככלל ניתן לומר שהן מודרות ממנה – בראש ובראשונה מדובר בייצוג חסר של נשים, אך גם של האוכלוסייה הערבית והחרדית.

השארת תגובה