טענה: למה לא עשו מכרז על ה'אזיק האלקטרוני' למבודדים?

על רקע הפעלת מיזם האזיק האלקטרוני לנוחתים בנתב"ג החל מהיום, עו"ד יניב מטלס, מומחה לדיני מכרזים ממשרד מטלס ושות', תוקף את החלטת משרד הבריאות ומכריז: "לא ראוי השימוש שעושה המשרד בחברה פרטית ללא הליך מכרזי. הסכומים הצפויים במסגרת ההתקשרות הנם מיליוני שקלים ופיילוט אינו פלטפורמה לעקיפת דיני מכרז תקינים".

על כך, הוסיף עו"ד מטלס: "השאלה אם הפתרון של אזיק אלקטרוני כחלופה לשהות במלונית, הינו פתרון סביר ונכון, ראויה לדיון. מה שבוודאי לא ראוי ואין כל מקום לדיון בו – הוא השימוש שעושה משרד הבריאות בחברה פרטית לצורך אספקת פתרון זה, ללא הליך מכרזי ובלא שניתנת אפשרות לגיבוש פתרונות חלופיים. סוגיית חלופת השהות במלונית עומדת לפתח משרד הבריאות זה חודשים ארוכים ונראה כי המשרד היה חשוף לפתרון זה מס' פעמים השנה, כך שאין ולא הייתה קיימת כל מניעה לפרסם כנדרש את האפשרות לביצוע התקשרות, בהליך מכרזי כדין, בעיקר שעה שהתקשרות מסוג זה תיתן יתרון בלתי הוגן לספק וכאשר הסכומים הצפויים בפועל במסגרת התקשרות זו, עשויים לעמוד על מיליוני ש"ח.

פיילוט אינו מהווה פלטפורמה לעקיפת דיני המכרזים. איני מוצא כל מקור או עיגון משפטי להתקשרות במתכונת זו, בה בחר המשרד וראוי שהמשרד יפרסם הליך מכרזי כדין ויפה שעה אחת קודם".