בית המשפט אישר: עוד נכס למשתלטים

במהלך משולב של בית הדין הרבני ובית המשפט המחוזי הוכרז מבנה בית הספר למל כהקדש דתי שישמש את מוסדות תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ-חיים.

מוסדות ישיבת עץ חיים הוקמו לפני כמאה ושמונים שנה על ידי הרב שמואל סלנט, רבה של ירושלים ובמרוצת השנים הוקדשו לטובתם נכסי נדל"ן רבים.

על פי דוח המנהל המיוחד להקדשות עץ-חיים, עו"ד רונן מטרי, מתחם למל נרכש מתמורת למעלה מ-30 נכסים, שרובם המכריע היו נכסי הקדשות דתיים. בין השנים 2011 ל-2017 מכרו מוסדות עץ-חיים נכסים מסוגים שונים בסכום כולל של כ- 88 מיליון שקלים. סכומים אלו שימשו את המוסדות בעיקר לצורך כיסוי עלויות הרכישה של מתחם למל ולצורך כיסוי הוצאות ותשלומים שהמוסדות שילמו בעקבות עסקת הרכישה של מתחם למל, כולל תשלומים של מיליוני ש״ח ליועצים וצדדים שלישיים כאלו ואחרים, וכן לצורך כיסוי הגירעון התפעולי של עמותת עץ-חיים ומוסדות החינוך שהיא מפעילה.

עתה אישר בית הדין הרבני והכריז בית המשפט המחוזי כי המבנה ההיסטורי יוכרז כהקדש דתי אשר ימשיך לשמש למטרת קיום תלמוד התורה וישיבת עץ-חיים.