שבת התאחדות בקאליב

שבת עילאית ומרוממת עברה על קהל חסידי קאליב בארה"ק אשר התאספו יחד לשבת התאחדות והתעלות בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א לרגל מלאות 200 שנה להסתלקותו של מייסד השושלת הרועה הנאמן הסבא קדישא הרה"ק רבינו יצחק אייזיק מקאליב זיע"א.

השבת נערכה ביישוב בית חלקיה, כאשר הועדה המארגנת דאגה לכל הנדרש ברוחניות ובגשמיות וזאת לאחר מאמץ והשקעה רבה במשך שבועות ארוכים.

יצויין כי זו שבת ההתאחדות הראשונה בה נטלו חלק זקנים ונערים, בחורי החבורות וצעירי הצאן, מאז הכתרתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א למנהיג העדה לאחר עלותו לשמי רום של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט זי"ע.

שבת היסטורית ומרגשת זו אינה ניתנת לתיאור. עריכת השלחן הטהור בליל שבת שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה ומשכה אליה רבים מבני היישוב, אמירת ההלל בנוסח העתיק שבקעה רקיעים, והסעודות בצוותא חדא בהם שוררו את שירי הקודש הנודעים של כ"ק אדמו"ר הקוה"ט זיע"א ונשמעו אמרי שפר מרבני וזקני העדה שהביעו את התרגשותם הגדולה והרחיבו לבאר את דרכיהם הנהגותיהם ומורשתם הטהורה של רבותינו הקדושים.

לאחר דברי החיזוק וההתעוררות בעת רעוא דרעוא, שורר הציבור יחד את שירי הערגה והכיסופין של בעל ההילולא, ולאחר הבדלה עבר כל הקהל בסך כאשר כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א מברך כל אחד ואחד בפרטות משך שעה ארוכה.

השארת תגובה