שמחת בית צאנז ז'מיגראד – ספינקא בני ברק

החתן ישראל נפתלי וינברג בן הרה"צ רבי יונה זאב וינברג נכד הרה"צ רבי אריה לייביש הלברשטאם בעל האריה שאג מז'מיגראד – עב"ג הכלה בת הרה"צ רבי אברהם יצחק אייזיק כהנא מספינקא חתן כ"ק האדמו"ר מראחוב זצ"ל

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך
2 תגובות
  1. צפיפות נוראה והכי מסוכנת

  2. נארה טוב

השארת תגובה