קורונה? החרדים עובדים יותר

תוני התעסוקה של הלמ"ס המסכמים את שנת 2020 כולה מצביעים על עליה בשיעור החרדים המשתתפים בכוח העבודה בעוד נתוני שאר האוכלוסיות בישראל נמצאים בירידה

חרדים עובדים
חרדים עובדים

לצד הדיווחים על גלי פיטורים והוצאת עובדים לחל"ת, נתוני התעסוקה של שנת 2020 – שנת הקורונה, הצביעו בעיקר על ירידה בשיעורי התעסוקה כמעט בכל הפרמטרים. אך מסתבר שהפתעת התעסוקה של השנה, מגיעה מכיוון המגזר החרדי. נתוני התעסוקה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסיכום שנת 2020, מצביעים על כך שהאוכלוסיה החרדית היא האוכלוסיה היחידה שהציגה עליה בשיעור התעסוקה.

על פי נתוני הלמ"ס, שיעור המשתתפים בכוח העבודה בקרב היהודים החרדים בני 25-64 בשנת 2020 עמד על 68% מול שיעור של 67.4% בשנה שעברה. אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב כלל האוכלוסיה היהודית בגילים המקבילים בתקופת הקורונה, ירד ל- 85.5% בניגוד לשיעור של 86.0% בשנה שעברה.

גם בחלוקה מגדרית ניתן לראות עליה הן בקרב הנשים החרדיות והן בקרב הגברים החרדים, שבהם מתמקד עיקר המאמץ להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה. לפי הנתונים שפירסמה הלמ"ס

מגמת העליה בשיעור התעסוקה של גברים חרדים נמשכת מזה מספר שנים, עם התקבעות קלה בשנת 2018. אך כבר בשנה הקודמת ניכרה חזרה למגמת העליה עם עמידה על שיעור של 54.9% בקרב גברים חרדים. כעת מתברר כי למרות משבר התעסוקה הגדול שיצרה מגפת הקורונה, מגמת העליה בתעסוקה במגזר החרדי ממשיכה.

שיעור התעסוקה בקרב גברים חרדים עלה ל- 55.2% ובקרב נשים חרדיות נרשמת עליה של למעלה מאחוז מרמה של 80.2% לרמה של 81.3% בשנת 2020.

מנכ"ל קרן קמ"ח מוטי פלדשטיין סיכם: "גם בשנה קשה זו המשכנו במאמצים והוכחנו שהישגים אמיתיים בשילוב החרדים בתעסוקה ניתן להשיג רק באמצעות פעילות סזיפית ועיקשת בהתאמת חליפת תעסוקה אישית לכל פונה, תוך הבנה שאין תחליף לפעילות שילוב החרדים בתעסוקה המובלת על ידי נציגי הציבור החרדי בעצמו תוך הבנת התרבות החרדית, הקפדה על שמירת הערכים החרדים ודיאלוג מכבד"

יחיאל אמויאל, מנכ"ל מרכז 'כיוון' של משרד העבודה ועיריית י-ם המופעל ע"י קרן קמ"ח אומר בתגובה: "המשבר הכלכלי של הקורונה פגע קשות בכלל האוכלוסיה. אחוז גדול מהמושבתים בעקבות גלי הפיטורין והחל"ת היו מבני הציבור החרדי שעובדים בעיקר במשרות בשכר נמוך וללא הכשרה מקצועית. הנתונים המעודדים לסיכום השנה הנוראית הזאת, מצביעים על הרצון העז שהולך וגובר בכל חלקי המגזר החרדי להשתלב בתעסוקה. אני מלא הערכה לצוותים המקצועיים שלי ושל מרכזים אחרים שהסתערו בכל כוחם על האתגר הזה והביאו אותנו לתוצאות הללו".

השארת תגובה