האם ניתן להשיג הסדר מקל בעבירות סמים?

בית משפט פטיש
בית משפט פטיש

העמדה לדין בגין עבירות סמים עלולה להוביל במקרים מסוימים לעונש מאסר ממושך. כך למשל, בעבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית, קובע הדין הישראלי ענישה קשה במיוחד של עד 20 שנות מאסר. עם זאת, האם ניתן להשיג הסדר מקל בעבירות סמים והאם בית המשפט יהיה צד להסדר כזה?

שיקולי ענישה בעבירות סמים

כאמור העונש על עבירה של החזקת סמים שלא לצריכה עצמית הוא עד 20 שנות מאסר. לעומת זאת, בעבירת סמים של שימוש וצריכה עצמית העונד הוא עד 3 שנות מאסר. עם זאת, במקרים מסומים, בית המשפט רשאי לסטות מהעונש הקבוע בחוק ולגזור עונש קל יותר שאינו כולל עונש מאסר כלל.

בכל הנוגע לענישה בעבירות סמים, יש לבית המשפט שיקול דעת רחב יותר לעומת עבירות פליליות אחרות. כך לדוגמה, בעבירות סמים של שימוש וצריכה עצמית, בית המשפט רשאי להימנע מהטלת עונש מאסר. ובמקום זאת לצוות על צו לגמילה מסמים מבלי להרשיע את הנאשם בהרשעה פלילית על כל המשתמע מכך.

בנוגע לעבירות סמים של שימוש וצריכה עצמית, במרבית המקרים התיק עשוי להיסגר בשלב מוקדם ומבלי שיוגש כתב אישום כלל. בנוסף לכך, לאחרונה קבע המחוקק כי בכל הנוגע לצריכה עצמית של הסם הקנביס כי במקרים מסוימים יש להסתפק במתן קנס כספי בלבד חלף העמדה לדין פלילי.

להבדיל, בעבירות של ייבוא, סחר ופעילות מסחרית בסמים, תונהג ענישה מחמירה בהרבה. במרבית המקרים בעבירות אלה, הענישה תכלול גם עונש מאסר בפועל. הטעם המרכזי לכך נובע כמובן מהרצון להגן על האינטרס הציבורי מפני שימוש בסמים ולהרתיע את הרבים מלעסוק בפשיעה בשל הפיתוי לכאורה שבהשגת רווחים קלים.

סגירת תיק בהסדר או בעסקת טיעון רק באמצעות עורך דין מומחה

במקרה של מעצר או זימון לחקירה בתחנת משטרה עומדות לזכותכם 2 זכויות מהותיות:

  1. הזכות לשמור על שתיקה
  2. הזכות להיוועץ עם עורך דין

שיתוף פעולה עם גורמי החקירה עלול דווקא להוביל לתוצאה מזיקה לכם. לכן חשוב מאוד כי בטרם תמסרו את גרסתכם לחוקרים תיוועצו תחילה עם עורך דין פלילי מומחה בעבירות סמים. גרסתכם הראשונית עשויה להיות זו שתכריע את גורל ההליך.

בתום פעולות החקירה, אם יש די ראיות כדי להעמיד לדין פלילי אזי יוגש כתב אישום. עם זאת, לחשוד בעבירה עומדת אפשרות לנסות ולהגיע עם התובע המוסמך להסדר מקדים טרם יוגש כתב אישום במסגרתו, יודה החשוד במיוחס לו וישתתף בתוכנית שיקום וגמילה, כאשר בתמורה לכך לא יוגש נגדו כתב אישום והתיק ייסגר בהסדר כאמור.

אפשרות זו לא תמיד משגת והדבר תלוי גם בחומרת העבירה. אולם, גם לאחר הגשת כתב אישום ובכל שלב עד הכרעת הדין, הנאשם והתביעה רשאים להסכים בניהם על עסקת טיעון אשר במסגרתה מודה הנאשם מיוחד לו בתמורה לריכוך כתב האישום והפחתה בעונש המבוקש בעניינו.

שני המקרים מובילים הלכה למעשה לייתור הליכים משפטיים ולכל הפחות לקיצור משמעותי שלהם. בנוסף, הדבר גם מוביל לחיסכון משמעותי למערכת הציבורית במשאבים כגון זמן שיפוטי, שמיעת עדים וכיו"ב.

עם זאת חשוב להדגיש, כי בית המשפט אינו צד לעסקת טיעון ולכן אינו חייב לאמצו. אם לדעתו של  בית המשפט קיים פער בין העונש המוסכם ובין העונש הראוי, אזי רשאי הוא לפסוק את העונש כראות עיניו.

סיכום

לעבירות הסמים מנעד רחב בחוק הישראלי, החל משימוש עצמי בסמים קלים ועד לייבוא וסחר של סמים קשים. לבית המשפט נתון שיקול דעת רחב בבואו לגזור את דינו של נאשם בעבירות סמים. עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לסגור את התיק בהסדר ולהימנע מהגשת כתב אישום או לחלופין במסגרת עסקת טיעון בתמורה להקלה בעונש.

השארת תגובה