לחמה ב'משפחה היהודית' – אבל גרפה רווחים

לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

בדו"ח ביקורת עומק שערך רו"ח דורון פרלשטיין, מטעם יחידת רשם העמותות ושפורסם בימים האחרונים, עלו ליקויים חמורים בהתנהלותה של עמותת "משפחה חדשה" אשר, בין היתר, מעניקה ייעוץ וסיוע משפטי בכל הנוגע לענייני משפחה, באמצעות צוות עורכי דין המתמחה בדיני משפחה ומנפיקה "תעודות זוגיות", אשר לטענת העמותה מזכות את המחזיקים בהן בזכויות השוות לזכויות בני זוג נשואים.

לאחר בדיקת הדוח ונוכח חומרת הליקויים ובהמשך לפגישה עם העמותה, קבע רו"ח אילן דנה מיחידת רשם העמותות, אשר טיפל בתיק העמותה, כי עמותת משפחה חדשה מתנהלת בניגוד לחוק העמותות התש"ם-1980 ולהנחיות רשם העמותות בהתאם לחוק זה, ובכלל זה – מחלקת רווחים למייסדת העמותה, שמכהנת כמנכ"לית העמותה, באמצעות תשלומים לחברה בבעלותה. עוד עלה חשש כבד, כי העמותה גובה כספים כשכר טרחה עבור שירותים משפטיים שהיא נותנת ללקוחותיה תוך רישומם כתרומות ולא כתשלום שכר טרחה. ליקוי זה מקבל חומרה יתרה לאור כך שהעמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. רו"ח דנה ציין כי: "תיק העמותה מועבר להמשך טיפול יחידת אכיפה ובקרה של רשות התאגידים לשם שקילת נקיטה בהליכים לפירוק העמותה".

רשמת העמותות עו"ד קארן שוורץ: "תכלית הפיקוח של יחידת רשם העמותות הוא להבטיח כי כספים ציבוריים המשמשים לפעילות עמותות ישמשו רק לקידום מטרותיהן. שמירה על האינטרס הציבורי מחייבת שימוש בסמכויות החמורות ביותר העומדות לרשות הרשם, כאשר מדובר בעמותות המחלקות רווחים למייסדיהן".