חיסון? לנו יש דעת תורה ותו לא!

הרב צברי לצד הגר"ש מחפוד, צילום peigi (59)
הרב צברי לצד הגר"ש מחפוד, צילום peigi (59)
לחץ נפשי, חרדה? זו הכתובת בשבילך

היום ברגע כמימרא, בדקירה שלא שמתי לב שכבר נעשתה, זכיתי לקיים מצוות "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" וכן מצוות "ועשית ככל אשר יורוך".

נשגב מבינתי: מרן רבינו הגדול שר התורה אומר מפורש להתחסן זו חובה! זה פיקוח נפש! מרן רבינו הגדול הסכים באופן חריג אל מול התחלואה הנוראית הגובה חיים רבים של מבוגרים וצעירים ומאיימת לעתיד מסוכן הרבה יותר שאחריתו מי ישורנו, לסגור את מוסדות התורה שהם ציפור נפשו ונפשנו כידוע.

כזכור מרן שליט"א לא חשש לצאת מול כל הדעות האחרות כשהמצב היה שונה, ואכן כולם ראו בסוף את צדקת הצדיק בבחינת "רגלי חסידיו ישמור". הקב"ה לא מביא תקלה אפילו על ידי בהמתן של צדיקים, וכל שכן צדיקים  עצמם (חולין ה:). מרן רבינו שר התורה רבן של ישראל שעליו אנו סומכים בכל ענייני חיינו ודרכינו אלפים ורבבות באים לשאול בעניינים שהינם נוגעים לחייהם הכלליים, ושאלות הנוגעות לחיים עצמם ומקבלים הכרעת רבינו כדברים הניתנים מסיני. ופתאום פה כל איזו דעה של מאן דהוא משבשת ומפקפקת את דעת תורה. הייתכן?!

ואם היו כאלו שלא התוודעו לדעת מרן בבהירות עד עתה, הנה אחר מכתבו של בנו הגאון האדיר מורנו רבי יצחק שאול שליט"א שהתפרסם ברבים, אין יותר מה להסתפק (גם אני הקטן ביררתי אישית וזו דעתו הנחרצת). אשר על כן בוודאי חובה קדושה על כל אחד ואחת להציל נפשם ונפש הסובבים אותם מהמגפה הנוראה ולרוץ לקיים מצוות התורה ומצוות לשמוע בקול חכמים. ובוודאי לא תבוא שום מכשול ותקלה במעשה זה!

תגובה אחת
  1. מה עם הסודנים אריתראים רוסים ועוד מסתננים אחרים שהם בכלל לא עוטים מסכות לא בדיקות ולא חיסונים

השארת תגובה